Mail icon Print icon

Jokan A/S

Køreplan for konkursramt virksomhed
Business Broker assisterede kurator med vurdering af salgbarhed og udarbejdelse af forslag til køreplan for afhændelse af aktiviteter og aktiver.

Projektleder for salg af konkursramt virksomhed
Jokan A/S gik konkurs ultimo september 2008. Kuratorerne Gorrissen Federspiel Kierkegaard samt Abel & Skovgård Larsen kontaktede i oktober Business Broker med henblik på en vurdering af salgbarhed og forslag til køreplan for afhændelse af aktiviteter og aktiver.

Frasalg af service og aftermarket aktiviteter
Business Broker blev udpeget til projektleder i salgsforløbet. Der blev anbefalet en opsplitning af boets elementer, således at fokus i første omgang blev rettet på frasalg af service- og aftermarket aktiviteter. Disse elementer blev primo december 2008 overdraget til ny ejer.

Frasalg af maskinpark, lager og bygninger
Allerede ved udgangen af 2008 kunne Business Broker og kurator afslutte forhandlingerne om salg af maskinpark, lager og bygninger. Disse kunne så afhændes, så der ikke resterede yderligere fysiske aktiver i konkursboet.