Mail icon Print icon

Finansieringsoptimering

“Business Broker kan analysere din virksomheds samlede finansierings og kapitalbehov. Og sammen med jer drøfte optimeringsmuligheder”
- Claus Bruun Rasmussen, Managing Partner, virksomhedsmægler

Business Broker arbejder til stadighed med optimering af virksomhedernes finansiering, likviditet og optimering af rentebærende gæld (Working Capital Reduction).

Vi kan ofte konstatere, at virksomhederne ikke har samme fokus på optimering af finansiering og likviditet som på løbende at skabe effektivitet i produktion og salg.

Business Broker har udviklet værktøjet finansieringsoptimering, der er en analyse af virksomhedens samlede finansiering og kapitalbehov.

Finansieringsoptimering opfylder en række behov i virksomhederne, ikke blot med sikring af den nødvendige arbejdskapital til drift og vækst, men også i forbindelse med virksomhedssalg/-køb spiller størrelsen af den rentebærende gæld ind på værdien af virksomheden.

Finansieringsoptimeringen omfatter en analyse af fx disse elementer:

  • Reduktion/optimering af anlægsaktiver (eventuelt frasalg/outsourcing)
  • Ejendom (spaltning/frasalg, sale & lease back)
  • Lagerbinding
  • Debitorer
  • Betalingsvilkår hos leverandører

Vores analyser viser ofte en reduktion af arbejdskapitalen på 10-25 %, hvilket både skaber forbedret likviditet og rentebesparelser. Virksomhedens lånemuligheder udbygges ofte samtidig ved en forbedret soliditet, idet den samlede balance reduceres.

Rapport og handlingsplan til optimering af arbejdskapital

Business Broker A/S tilbyder at gennemføre en finansieringsoptimering med udarbejdelse af en rapport for virksomheden med forslag til optimering af arbejdskapitalen samtidig med en handlingsplan til sikring af planens gennemførelse.

Med en bredt opbygget netværk til erhvervsorienterede pengeinstitutter er vi med til at skabe løsninger, der tilgodeser parterne i et solidt og loyalt finansieringssamarbejde.

Kontakt os for en drøftelse om finansieringsoptimering i din virksomhed – vi tilbyder opgaven løst mod et fast aftalt honorar.

Du kan læse mere om finansieringsoptimering i vores publikation om emnet.