Mail icon Print icon

Forretningsudvikling


"Business Broker's erfarne team kan analysere virksomhedens forhold og udarbejde handlingsplan til at rette op på væsentlige punkter, inden salgsprocessen igangsættes".
 - Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler

Vi rådgiver dig om forretningsudvikling

Business Review

Vores erfarne team af ingeniører og økonomer kan analysere din virksomheds forhold og udarbejde handlingsplan, så der kan optimeres på indtjening og likviditet samt skabes værdi for ejerkredsen.
Business Review

Informativ økonomirapportering

I langt de fleste virksomheder er medarbejderne det største aktiv. Det er dem, der skal omsætte ejerens visioner og mål til planer samt få disse planer ført ud i livet. 
Informativ økonomirapportering

Strategifokusering og opfølgning

Hos Business Broker har vi en pragmatisk, operationel og handlekraftig tilgang til virksomheder, der efterspørger implementerbare og effektive løsningsforslag. 
Strategifokusering og opfølgning

Fortrolighed

Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle projekter vedrørende forretningsudvikling.

Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. I opgavernes løbetid forpligter Business Broker sig desuden til ikke at påtage sig opgaver, der kan føre til interessekonflikter med aktuelle kunder.