Mail icon Print icon

Business Review


"Business Broker's erfarne team kan analysere din virksomheds forhold og udarbejde handlingsplan, så der kan optimeres på indtjeningen og skabes værdi for ejerkredsen."
- John Nygaard, virksomhedsmægler

Strategisk afklaring - Business Review

Interview af nøglepersoner

Business Broker gennemfører strategisk afklaring sammen med virksomhedens daglige ledelse og bestyrelse. I forbindelse med analysearbejdet interviewer vi nøglepersoner. Interviews er med til at give den nødvendige indsigt i og viden om organisationen og deraf relaterede muligheder og udfordringer.

Udarbejdelse og implementering af effektive løsninger

Formålet er at udarbejde effektive og gennemførlige løsninger på strategiske, økonomiske og finansielle udfordringer. Vi bistår også i implementeringsfasen, typisk via løbende opfølgnings-/statusmøder, men også som leder af workshops, hvor ejerskabet fra lederteamet etableres. Udfordringerne kan fx have karakter af:

 • Manglende ledelsesressourcer eller bristede tillidsforhold (ejer, bestyrelse, ledelse, pengeinstitut).
 • Genetablering af tillidsforholdet imellem virksomheden og pengeinstituttet. Afstemning af forventninger.
 • Ændringer i rammebetingelser (finanskrise, teknologisk udvikling).
 • Behov for prioritering og fokusering.
 • Behov for motivation hos ledelse og nøglepersoner.
 • Behov for styrket økonomistyring og overblik.

Vi bidrager med overblik og handlekraft

I forbindelse med Business Review vil Business Broker skabe værdi via nedenstående kompetencer, holdninger og indsatsområder:

 • Overblik og handlekraft.
 • Forretningsorienteret og industriel tankegang.
 • Interviews og analyser vedr. salg, produktion og økonomi.
 • Erfarne konsulenter med praktisk erfaring fra direktør-/lederstillinger.
 • Tæt dialog med både virksomhed og pengeinstitut (hvis dette er påkrævet).
 • Assistance med intern styring og rapportering samt rapportering til eksterne interessenter.
 • Medvirken til ny strategi og mål/delmål, der indarbejdes i handlingsplan.
 • Opfølgning og assistance i forbindelse med gennemførelse af revideret strategi og handlingsplan.
 • Specificeret aftalt ydelse og pris.