Mail icon Print icon

Ny ejer af Falck Lægehuse

Falck har i en årrække drevet 12 lægehuse – primært i tyndt befolkede områder i Danmark. Nu er ejerskabet af lægehusene overdraget til erfarne kræfter.

Den nye ejer af Falck Lægehuse er Thomas Helt. Som stifter af virksomheden Quick Care og senere som direktør i Falck, kender han healthcare-branchen indefra.

Klaus Termansen og Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har været Thomas Helts rådgivere i købsprocessen. Rådgivningen omfattede en forretningsmæssig analyse af virksomheden, risikostyring og optimering af aftalevilkår for købet.

Værdifuld analyseproces

”At købe et selskab fra en koncern er en kompleks virksomhedstransaktion. Her er det en fordel at have eksterne rådgivere til at udarbejde en neutral helhedsanalyse, trykprøve forudsætningerne for ejerskiftet og rådgive om vilkår”, fortæller Claus Bruun Rasmussen.

Thomas Helt er yderst tilfreds med rådgivningen:

”Business Broker er second to none, når det gælder finansiel analyse og forhandlingsoplæg. Ud over en høj faglighed og en imponerende hastighed, evner Klaus Termansen og Claus Bruun Rasmussen at formidle resultatet af deres analyse i et sprog, der er helt nede på jorden. Det har haft stor værdi i min beslutningsproces”, fremhæver den nye ejer af Falck Lægehuse.

Fra Falcks side er frasalget af lægehusene en strategisk beslutning.

”På Healthcare-området vil Falck fremover koncentrere sig om sundhedsydelser til forebyggelse og hurtig afhjælpning af arbejdspladsrelateret sygdom”, siger Jakob Riis, CEO i Falck, i en pressemeddelelse.

Der er cirka 100 medarbejdere i Falck Lægehuse, der overgår til det nye ejerskab. 

 

Om Falck Lægehuse

Falck Lægehuse driver 12 lægeklinikker, der ligger i områder, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække privatpraktiserende læger. Lægehusene tilbyder samme ydelser som en privat lægepraksis. Forskellen er, at lægerne og det øvrige personale er ansat hos Falck Lægehuse, der har driftskontrakter med regionen i de pågældende områder.