Mail icon Print icon

Profil

 

"Business Broker rådgiver om virksomhedsformidling og forretningsudvikling. Vi tager rollen som projektleder i salgsforløb eller ved større forandringer, så ledelsen kan bevare det nødvendige fokus på driften"
- Claus Bruun Rasmussen

Business Broker A/S

Vi er tovholdere i hele processen

Business Broker har siden etableringen i 2001 medvirket i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser. Vores kunder er primært fremstillings- og handelsvirksomheder med en omsætning op til ca. 250 mio. kr. p.a.

Som specialister inden for virksomhedssalg, virksomhedskøb, generationsskifte og kapitalformidling varetager vi opgaver inden for:

  • Vurdering af virksomhedens salgbarhed.
  • Prissætning af virksomhed.
  • Udarbejdelse af virksomhedsprofil/-beskrivelse.
  • Finder købere og sælgere.
  • Deltager i forhandlingerne omkring køb, salg eller kapitalformidling.
  • Udarbejder udkast til rammeaftale mellem parterne.

Vi er således tovholder i hele processen, men anbefaler, at parternes revisorer og advokater inddrages omkring skattemæssige og juridiske problemstillinger. Business Broker er repræsenteret i hele Danmark.

Vi arbejder normalt efter "no cure - no fee" princippet. Tidsforbrug til udarbejdelse af research, virksomhedsvurdering og -beskrivelse refunderes af kunden efter aftalt tidsforbrug og direkte udlæg.

Fortrolighed

Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle projekter vedrørende ejerskifte og forretningsudvikling.

Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. I opgavernes løbetid forpligter Business Broker sig desuden til ikke at påtage sig opgaver, der kan føre til interessekonflikter med aktuelle kunder.