Mail icon Print icon

Referencer (Midtjylland)

Danmarkskort Hovedstaden og Bornholm Hovedstaden og Bornholm Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Referencer over hele landet

Business Broker har siden 2001 rådgivet adskillige virksomheder over hele landet - klik på kortet og få overblik over udvalgte virksomhedssalg i dit område.

Profilbrochure fra Business Broker

Her får du et hurtigt overblik over teamets kompetencer, kundeudtalelser og ajourførte referencer vedrørende købs- og salgsopgaver.

Se hvilke brancher vi har løst opgaver i – vores erfarne rådgivere kan også skabe værdi for din virksomhed.


Hent PDF med vores profilbrochure

 

IMS A/S

Visma A/S erhvervede softwarevirksomheden IMS A/S.

Opgave: Salg af virksomheden for at sikre fortsat vækst. 

Løsning: En struktureret søgning efter nordiske købere i branchen resulterede i et strategisk salg af IMS.

Resultat: Med købet af IMS får Visma styrket sine kompetencer inden for løsninger til elektronisk sags- og dokumenthåndtering samt digital post på et marked, der oplever markant fremgang.

Visma A/S tilbyder software og services, der forenkler og digitaliserer administrative forretningsprocesser - opererer på tværs af Norden, Benelux, Centraleuropa og Østeuropa - har mere end 8.500 ansatte.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Den Rene Linie ApS

Toma Facility Services AS erhvervede Den Rene Linie ApS.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte. 

Løsning: Efter en salgsproces med bred national og international køberdialog, blev selskabet solgt til den norske facility koncern Toma, og integreres i det danske selskab Rengøringskompagniet.

Resultat: Aftalen skaber et optimalt grundlag for Tomas strategiske mål om at blive en markant udbyder i hele Skandinavien og samtidig sikres et rettidigt generationsskifte i Den Rene Linie.

Toma Facility Services AS har en omsætning på ca. 1,5 mia. NOK med 3500 medarbejdere og leverer services som rengøring, kantinedrift, vagt og ejendomsdrift.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Findahls Møbelfabrik A/S

Hammel Furniture A/S erhvervede Findahls Møbelfabrik A/S.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Ny ejer har erhvervet 100 % af aktierne i selskabet incl. tilhørende domicilejendom.

Resultat: Findahls Møbelfabriks ejer har opnået en ønsket løsning, så virksomheden fortsætter driften i nuværende domicilejendom og derved sikrer arbejdspladserne. Samarbejdet med Hammel vil skabe store muligheder for vækst.

Findahls Møbelfabrik A/S har i mere end 70 år producereret primært spisebordsstole til kvalitetsbevidste danskere. Virksomheden tæller 21 medarbejdere og har et møbelsnedkeri, der producerer stole i høj kvalitet.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Visuel Print A/S

Lars Alkemade erhvervede Visuel Print A/S. 

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Visuel Print gennemfører et glidende generationsskifte, hvor ny ejer køber en majoritetspost og om 2-3 år erhverver de resterende aktier. 

Resultat: Selskabet tilføres nye ledelsesmæssige ressourcer, og der er aftalt en fælles driftsperiode med videnoverdragelse og udnyttelse af selskabets vækstpotenitaler til glæde for både køber og sælger. 

Visuel Print A/S producerer bannere og reklameflag, der anvendes af stærke brands i Europa til outdoor markedsføring samt point-of-sale profilering af kvalitetsprodukter. 

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Danlind A/S

McBride plc erhvervede Danlind A/S.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Et strategisk salg til britiske børsnoterede McBride plc udløser betydelige synergier. Køber, der er en markant og bredt repræsenteret kollega, ejer 17 fabrikker i Europa.

Resultat: Branchekonsolidering, der medfører bedre markedsposition, vækst og øget rentabilitet. 

Danlind A/S: Producerer miljøvenlige produkter til vask og rengøring i pulver, tabs og flydende form. Kunderne er multinationale selskaber, supermarkedskæder samt den professionelle sektor. Omsætning ca. 500 mDKK årligt.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Noles A/S

MaxPlay erhvervede Noles A/S.

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter systematisk gennemgang af potentielle købere i branchen, blev der indgået aftale om salg af Noles til MaxPlay.

Resultat: Køber opnår vækstpotentiale og en styrket position på markedet som hele Danmarks legepladsleverandør.

Noles A/S har i en årrække indgået i Blak & Sørensen koncernen, som efter salget til MaxPlay opnår mulighed for at fokusere på øvrige strategiske forretningsområder.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Mette Ditmer Denmark A/S

Rikki Tikki Company erhvervede designrettigheder fra Mette Ditmer Denmark.

Opgave: Strategisk samarbejdsaftale om designrettigheder.

Løsning: Rikki Tikki Company blev valgt som foretrukken samarbejdspartner og distributør af Mette Ditmer designprodukter. 

Resultat: Design af interiørprodukter får nu fuld fokus fra Mette Ditmer, mens produktions- og salgsopgaver varetages af den nye partner.

Mette Ditmer Denmark A/S designer boligtilbehør i skandinavisk stil, og har en sund vækst. 

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Skomø A/S

Lagercrantz Group AB erhvervede Skomø A/S. 

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 100 % ejer. 

Resultat: Skomøs ejere har opnået den ønskede løsning på et rettidigt generationsskifte af virksomheden, således næste skridt i virksomhedens vækstplan kan realiseres.

Skomø A/S er en konceptsælgende virksomhed, der henvender sig til kæder i tre segmenter: Auto- og caravanbranchen, ejendoms-mæglere/real estate samt retail. 

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Scanbolt A/S

Privat investor erhvervede Scanbolt A/S, Randers.

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter forhandlinger med såvel industrielle som private køberkandidater blev der indgået aftale om salg til privat investor.

Resultat: Scanbolt kan i det nye ejerskab fortsætte sin positive udvikling - suppleret med købers erfaringer med vækst af handelsvirksomhed.

Scanbolt A/S blev stiftet i 2011 og har specialiseret sig som leverandør af reservedele og tilbehør til minigravere. Virksomheden henvender sig primært til B2B-kunder i entreprenør-, bygge- og anlægsbranchen.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Nikodan Conveyor Systems A/S

Lagercrantz Group erhvervede Nikodan Conveyor Systems.

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 80 % ejer.

Resultat: Nikodans ejerkreds på fire nøglepersoner har opnået den ønskede styrkelse af virksomhedens kapital- og kompetenceniveau, således at en ambitiøs vækstplan kan gennemføres.

Nikodan Conveyor Systems A/S er et kompetencehus med 25 års erfaring i udvikling, fremstilling og montage af produktions- og håndteringsløsinger. Årsomsætning 120 mio. kr.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

MP Entreprenør

Hvam Maskinstation erhvervede MP Entreprenør.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Branchekonsolidering - lokal kollega, Hvam Maskinstation, har købt MP Entreprenør med henblik på glidende samkøring.

Resultat: Styrket konkurrenceevne og stordriftsfordele mellem de to virksomheder vil åbne for nye fælles forretningsmuligheder.

MP Entreprenør blev stiftet i 1983 af Martin Poulsen. Virksomheden er specialist i anlægsarbejde for forsyningsselskaber, entreprenører, kirker og privatejede virksomheder mv.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Quick Care A/S

Falck Healthcare A/S erhvervede Quick Care A/S via køb af TryghedsGruppens 60 % og direktionens 40 % aktier.

Opgave: Fusion af sundhedsleverandører.

Løsning: TryghedsGruppen og Falck Healthcare har fusioneret deres skandinaviske sundhedsselskaber.

Resultat: Quick Care A/S indgår i den samlede nye ejerstruktur.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav direktionen.

 

Quick Care A/S

Quick Care A/S erhvervede Aktiv Helse AS.

Opgave: Ekspansion på det norske marked via opkøb.

Løsning: Køb af den norske nichevirksomhed Aktiv Helse AS.

Resultat: Købet giver licens til udførelse af bedriftshelsetjeneste i Norge. Samtidig overføres dansk model for sundhedsfaglig rådgivning til norske virksomheder og kommuner.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav køber.

 

SamSoc ApS

Uniqa A/S og Uno Koncept A/S erhvervede SamSoc ApS

Opgave: Strategisk salg.

Løsning: Branchekonsolidering med købere, der kan udnytte SamSoc potentialet og internationalisere afsætningen.

Resultat: En stærk konstellation, hvor SamSoc nøglepersoner fortsætter i det nye regi og sikrer vækstplan.

SamSoc ApS er en yngre innovativ virksomhed med unikke produkter til læringsmiljøer på skoler og institutioner.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Lundgaard Teglværk a/s

Pipers Teglværker A/S erhvervede aktiver fra Lundgaard Teglværk a/s

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Branchekonsolidering.

Resultat: Branchen har en massiv overkapacitet, og Lundgaard Teglværks produktion er indstillet.

Lundgaard Teglværk a/s producerede maskin- og blødsten samt overliggere og formsten efter opgave.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Ejstrupholm Dambrug A/S

DanForel erhvervede Ejstrupholm Dambrug A/S.

Opgave: Generationsskifte.

Løsning: Branchekyndig køber: Danforel identificeret.

Resultat: Sammenlægning af ørredproduktion og slagteri.

Ejstrupholm Dambrug A/S er én af Danmarks største ørredproducenter.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

A-Tex Promotion A/S

Baxx of Scandinavia A/S erhvervede A-Tex Promotion A/S.

Opgave: Strategisk frasalg fra koncern.

Løsning: Salg til konkurrenten Baxx of Scandinavia A/S.

Resultat: Branchekonsolidering og synergieffekter på grund af betydelige muligheder for krydssalg.

A-TEX Promotion A/S leverer logistikløsninger vedrørende gave- og reklameartikler til større virksomheder.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Nordisk Company A/S

Industri Udvikling A/S og Halberg Kapital A/S erhvervede 2/3 af Nordisk Company A/S.

Opgave: Salg i forbindelse med omstrukturering af koncern.

Løsning: Ledelsen købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor.

Resultat: Ny fokuseret virksomhed med stærke brands og godt kapitalgrundlag.

Nordisk Company A/S er førende leverandør af high-end outdoor produkter (jakker og soveposer).

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

O.H. Industri A/S

VKR  Holding A/S erhvervede O.H. Industri A/S.

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Køber var VKR Holding A/S, der ejer Rationel Vinduer.

Resultat: Produktionsmæssige synergier.

O.H. Industri A/S er leverandør af isolerende dørplader og sandwichfyldinger til producenter af udvendige døre og vinduer.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

R. Randers A/S

Radius Møbler A/S erhvervede R. Randers A/S.

Opgave: Generationsskifte.

Løsning: Solgt til kollega i branchen som led i branchekonsolidering.

Resultat: En samlet virksomhed med en bredere produktportefølje og bedre kapacitetsudnyttelse.

R. Randers A/S udvikler og producerer møbler til kontorer og mødelokaler, konferencesale og kantiner.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

2Trace A/S

HM Systems erhvervede 2Trace A/S Print & Apply akt.

Opgave: Strategisk frasalg fra koncern af etiketteringsvirksomhed.

Løsning: Salg til HM Systems A/S.

Resultat: Branchekonsolidering.

2Trace A/S satser på et produkt, der gør det muligt elektronisk at spore (trace) produkter. 

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

SIKA Footwear A/S

SIKA Footwear A/S erhvervede Brynje A/S.

Opgave: Projektleder på købsproces med Brynje A/S qua ønske om vækst gennem opkøb.

Løsning: Forhandlinger og opkøb gennemført med kompleks aktionærkreds på sælgersiden.

Resultat: Branchekonsolidering, hvor den nye fælles koncern er markedsleder med ca. 150 mio. kr. i årsomsætning.

SIKA Footwear A/S udvikler, producerer og sælger sikkerhedsfodtøj i Danmark og på eksportmarkeder.

Business Broker A/S rådgav køber.

 

Quick Care A/S

TryghedsGruppen erhvervede 60 % af Quick Care A/S.

Opgave: Strategiudvikling, økonomistyring, vækst og salg til strategisk partner.

Løsning: TryghedsGruppen har erhvervet 60 % af selskabet.

Resultat: Quick Care A/S opnår koncernrelation til stor spiller med relationer i sundhedssektor og forsikringsbranche.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

AK Værktøj og Plastfabrik I/S

RK Plast og DHP erhvervede AK Værktøj og Plastfabrik I/S.

Opgave: Generationsskifte.

Løsning: Størstedelen af aktiverne inkl. kunderelationer blev solgt til RK Plast A/S. Værktøjsafdeling blev solgt til Dan Hill Plast A/S.

Resultat: RK Plast A/S har øget salget til en række af de overtagne kunder. Dan Hill Plast A/S har fået tilført kompetencer inden for værktøjsfremstilling.

AK Værktøj og Plastfabrik I/S fremstiller sprøjtestøbte plastemner.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Optilite A/S

Icopal A/S erhvervede Optilite A/S.

Opgave: Generationsskifte.

Løsning: Salg til Icopal A/S.

Resultat: Fortsættelse af virksomheden.

Optilite A/S er en af Danmarks førende producenter af ovenlysvinduer.

Business Broker A/S rådgav sælger.

 

Ribu Inventarsnedkeri A/S

Martin Klein erhvervede Ribu Inventarsnedkeri A/S.

Opgave: Generationsskifte.

Løsning: Nøgleperson købte virksomheden via Management Buy Out (MBO).

Resultat: Virksomheden overdraget, finansiering via holdingselskab, tidligere ejer tilknyttet i en periode.

Ribu Inventarsnedkeri A/S leverer kvalitetsløsninger inden for unikke konstruktioner af inventar og møbler i høj kvalitet.

Business Broker A/S rådgav sælger.