Mail icon Print icon

Salg af virksomhed via virksomhedsmægler

 
"Business Broker har siden etableringen i 2001 medvirket i en lang række virksomhedsoverdragelser. Vores kunder er primært fremstillings- og handelsvirksomheder med en årlig omsætning op til ca. 300 mio. kr."
 - Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler

Vi rådgiver dig om salg af virksomhed

Landsdækkende kompetencer

Business Broker rådgiver om virksomhedsformidling og forretningsudvikling. Vi skaber værdi via salgsmodning og afklaring af strategiske muligheder.

Vi tager rollen som projektleder i salgsforløb eller ved større forandringer – dermed kan ledelsen bevare nødvendigt fokus på drift i perioden.

Din professionelle virksomhedsmægler ved virksomhedssalg

Som rådgiver for virksomhedsejere, der ønsker at igangsætte en proces for salg af virksomhed, tilbyder vi assistance omkring:

  • Vurdering af salgbarhed
  • Salg af aktier eller aktiver
  • Værdiansættelse af virksomhed
  • Udarbejdelse af virksomhedsbeskrivelse
  • Identificering af potentielle købere
  • Generationsskifte

Ved salg af virksomhed deltager vi i forhandlingerne på din side

Når potentielle købere af virksomhed er identificeret, yder vi assistance med at:

  • Deltage i forhandlingerne mellem parterne
  • Udarbejde udkast til rammeaftale mellem parterne

Vi er således tovholder i hele processen og anbefaler, at revisorer og advokater inddrages i forbindelse med skattemæssige og juridiske problemstillinger.

Kontakt til købere - markedsføring

Vi vurderer altid den optimale kontaktmetode til køberkandidater fra sag til sag - og i tæt samarbejde med dig som ejer/sælger af virksomheden. Vi vil typisk kontakte strategiske købere direkte pr. telefon/mail til ejer/direktør.

Både danske og internationale købere kontakter vi altid personligt og direkte, da vores erfaring entydigt viser, at den direkte kommunikation mellem Business Brokers team og køberkandidaterne er en effektiv metode til at opnå kontakt og opmærksomhed hos beslutningstagerne.

Business Broker anvender af samme årsag ikke samarbejdspartnere eller ”mellemmænd” i forbindelse med danske eller udenlandske transaktioner, da vi foretrækker den direkte personlige dialog og føling med beslutningstagerne.

Ved bredere søgning efter køberkandidater anvendes ofte - efter aftale med sælger - www.match-online.dk, der er Danmarks førende portal til formidling af virksomheder. Se vores profil på Match-Online: www.match-online.dk/raadgivere.asp?sid=1766656. Alternativt kan annoncering i dagblade eller fagtidsskrifter komme på tale.

Her kan du se en kort oversigt over en salgsproces.

Fortrolighed

Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle projekter vedrørende ejerskifte.

Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. I opgavernes løbetid forpligter Business Broker sig desuden til ikke at påtage sig opgaver, der kan føre til interessekonflikter med aktuelle kunder.