Mail icon Print icon

Fusion


"
Business Broker har specialiseret sig i sammenlægning af virksomheder og udviklet en række værktøjer, der løser ofte vanskelige problemstillinger ved eksempelvis en konkurrents overtagelse".
- Ulf Steiness, virksomhedsmægler

Inden for de næste 5 år vil 60-75 % af Danmarks 260.000 personligt ejede virksomheder og godt 80.000 aktie- og anpartsselskaber skulle finde en køber af virksomheden uden for familien.

Ca. 75 % har en egenkapital på mindre end 1 mio. kr., og 65 % har en omsætning på under 1 mio. kr. Godt 80 % har et årsresultat på mindre end 1 mio. kr., og endelig har 65 % mindre end 10 ansatte.

En ikke ubetydelig del af disse virksomheder er for små til at kunne tiltrække sig en ny ejer på rimelige vilkår. Hertil kommer virksomheder i et konkurrencepræget marked, hvor der stilles krav til størrelse, produktudvikling, investering i ny teknologi o. lign. Disse vil også konstatere, at sammenlægning med andre virksomheder er den mest oplagte mulighed for gennemførelse af et behov for et ejerskifte.

Værktøjer til fusionering af virksomheder

Business Broker har specialiseret sig i sammenlægning af virksomheder og udviklet en række værktøjer, der løser ofte vanskelige problemstillinger ved eksempelvis en konkurrents overtagelse med henblik på sammenlægning. Her kan nævnes vurderinger af værdier incl. synergifordele, rationaliseringer osv.

Brancherestruktureringer

Vi har medvirket ved brancherestruktureringer og konsolideringer inden for en række brancher som eksempelvis møbelindustri, maskiner og udstyr til fødevarebranchen, maskinfabrikker, IT, rengøringsvirksomheder, den grafiske branche m.fl.