Mail icon Print icon

Kapitaltilførsel

”En af dansk erhvervslivs største udfordringer p.t. er at skaffe kapital til investeringer til sikring af fremtidig vækst og bevarelse af konkurrenceevnen”.
- Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler

Business Broker har gennem årene deltaget i en række projekter omkring kapitaltilførsel. Vores ekspertise omfatter især modne virksomheder, der har behov for kapitaltilførsel grundet vækstplaner, hvorimod kapitaltilførsel til start-op virksomheder ligger uden for vort kompetenceområde.

Bankerne er efter finanskrisen blevet mere forsigtige med kreditgivning, samtidig med at de er underlagt strenge krav med hensyn til solvens, hvilket medfører at mange virksomheder pga. kapitalforhold og soliditet ikke kan få bevilget de nødvendige midler til nyinvesteringer hos deres bank.

Analyse af din kapitalstruktur

Business Brokers erfarne konsulenter tilbyder en grundig analyse af din virksomheds kapitalstruktur og udarbejdelse af et katalog over muligheder for dels at reducere dit behov for arbejdskapital (debitorer, lagre og kreditorer), dels for at reducere den bundne kapital i bygninger og driftsmidler gennem spaltning/sale and lease back arrangementer.

Vi oplever, at mange virksomheder har betydelige muligheder for at skaffe kapital af denne vej, men at de ikke selv formår at gennemføre et sådant projekt. Samtidig er det vores erfaring, at banken er mere positiv med hensyn til delfinansiering, hvis virksomheden selv kan bidrage med likviditet til at gennemføre de ønskede investeringer.

Vi foreslår alternative investorer og finansieringsmuligheder til det kapitalbehov, virksomheden ikke selv kan dække gennem ovennævnte optimeringstiltag.

Ved at arbejde målrettet på en kombination af såvel intern kapitalfrigørelse som ekstern finansiering opnås en optimal løsning for din virksomhed. Processer, som du i en travl hverdag ofte ikke selv får taget fat på, før likviditetsproblemerne bliver alvorlige.

Tag en uforpligtende drøftelse med én af vores erfarne rådgivere om mulighederne for at bistå dig og din virksomhed.