Mail icon Print icon

Rekonstruktion

 

”Tidlig involvering af Business Broker som rådgiver øger chancen for tilfredsstillende løsning”.
- Ulf Steiness, virksomhedsmægler

Business Broker har deltaget i en lang række rekonstruktioner igennem de senere år. Finanskrisen har været hård ved mange virksomheder, der er kommet i økonomisk uføre grundet omsætningsnedgang og vanskeligheder med at omstille deres virksomheder hurtigt nok til nye markedsvilkår.

Samtidig har virksomhederne haft problemer med at opnå tilstrækkelig bankfinansiering til at sikre såvel fortsat drift som nødvendige investeringer i bl.a. produktionsudstyr.

Derfor er en rekonstruktion ofte foranlediget af banken, der ikke ønsker at forlænge/udvide kreditterne.

Når Business Broker bliver involveret i en sådan opgave, står långiverne normalt over for følgende alternativer:

  1. Fortsat drift efter delvis nedlukning af tabsgivende aktiviteter, eventuelt gennem overførsel af overskudsgivende aktiviteter til nyt datterselskab.
  2. Salg af igangværende aktiviteter til en konkurrent.
  3. Konkurs.

Da en konkurs altid er den værste løsning for såvel ejerne som långiverne, er det vigtigt at undersøge de andre alternativer først, idet disse vil kunne føre til bevarelse af arbejdspladser og begrænsning af tab for alle parter.

Her spiller tidsfaktoren imidlertid en vigtig rolle. Hvor langt er virksomheden kommet ud i problemer i form af tab på driften, ikke færdiggjorde ordrer/projekter, overforfalden leverandørgæld, medarbejderflugt mv.

Jo tidligere Business Broker bliver involveret i processen, jo større er sandsynligheden for, at der kan findes en for alle parter tilfredsstillende løsning.

Vi tilbyder at gennemføre et Business Review, dvs. udarbejde en situationsrapport for virksomheden, med forslag til en handlingsplan for, hvad der bør gøres for at sikre aktiverne og værdierne i virksomheden bedst muligt.

Vi vil altid foreslå en løsning, der bedst muligt tilgodeser såvel ejere som pengeinstitut og øvrige kreditorer. Er det ikke muligt at fortsætte driften i nuværende selskab, kan vi som virksomhedsmæglere assistere med at finde en køber til aktiviteterne.

Med vores brede markedskendskab og systematiske søgen efter potentielle købere finder vi ofte en løsning, hvor de bedste dele af virksomheden bevares, og ejere, bank og kautionister minimerer deres tab.

Ring til én af vores rådgivere for en uforpligtende drøftelse af, om vi også kan finde en god løsning for din virksomhed.