Mail icon Print icon

Værdiansættelse

"Ønsker du at få en vurdering af, hvad din virksomhed er værd, tilbyder Business Broker at udarbejde en estimeret værdiberegning"
- Klaus Termansen, virksomhedsmægler

Værdiansættelse af virksomhed

Metoder til indikation af prisen på en virksomhed

Som rådgiver for sælger har Business Broker A/S den nødvendige erfaring om værdiansættelse af virksomheder. Vi benytter anerkendte beregningsmetoder i forbindelse med estimering af salgspris.

En række forhold som f.eks. risikovurdering, særkompetencer, velfungerende organisation og god dokumentation kan i væsentlig grad påvirke prissætningen, ligesom rentens størrelse samt konjunkturforhold også spiller væsentligt ind.

De mange regnemetoder kan kun give en god indikation af prisen. Den rigtige pris på en virksomhed er den, som køber og sælger bliver enige om!

Vi udarbejder en estimeret værdiansættelse af din virksomhed

Ønsker du at få en vurdering af, hvad din virksomhed er værd, tilbyder Business Broker at udarbejde en estimeret værdiberegning. Det skal understreges, at der er tale om et estimat, idet opgaven med at fastsætte "den rigtige pris" er tidskrævende. Følgende oplysninger er normalt nødvendige for at udarbejde et estimat:

  • Stamoplysninger om virksomheden (adresse, telefon, e-mail, website, ansatte, ejerforhold mv.).
  • Virksomhedens aktiviteter (marked, kunder, konkurrenter, produkter, produktion, distribution, leverandører, samarbejdspartnere mv.).
  • Seneste to årsrapporter med specifikationer eller interne årsrapporter.
  • Evt. budget. Hvis et sådant ikke haves, så forventninger til indeværende år og næste år, både m.h.t. omsætning og resultat - gerne begrundet.
  • Oplysninger om, hvorvidt nogen kunde/leverandør udgør mere end 30 % af omsætningen.
  • Oplysninger om bygninger, lejeforhold (markedsleje) og ejerforhold.
  • Oplysninger om egen løn og eventuelle andre ejerafhængige forhold (ansat familie mv.).
  • Oplysning om i hvilken udstrækning virksomheden er afhængig af ejer.