VORES TEAM

Kontakt os for en fortrolig og uforpligtende dialog om salg, værdiansættelse af virksomhed

Overblik og handlekraft – vi skaber resultater!

CLAUS BRUUN RASMUSSEN
CLAUS BRUUN RASMUSSENPartner
KLAUS TERMANSEN
KLAUS TERMANSENPartner
JOHN NYGAARD
JOHN NYGAARDPartner
JOHN KLINDT
JOHN KLINDTPartner
ULF STEINESS
ULF STEINESSPartner
OLE JENSEN
OLE JENSENPartner

BUSINESS BROKER A/S

Vi er tovholdere i hele virksomhedens salgsproces

Business Broker har siden 2001 medvirket i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser. Vores kunder er primært virksomheder inden for produktion, it- og teknologi samt handels- og servicevirksomheder med en omsætning op til ca. 500 mio. kr. om året.

Business Broker er repræsenteret i hele Danmark.

Vi er specialister inden for virksomhedssalg, virksomhedskøb og generationsskifte. Blandt de opgaver, vi varetager, er:

  • Vurdering af virksomhedens salgbarhed
  • Prissætning af virksomhed
  • Udarbejdelse af virksomhedsprofil

Når analysearbejdet og salgsmaterialet ligger klar:

  • Finder vi købere henholdsvis sælgere til virksomheden
  • Deltager vi i forhandlingerne om køb, salg eller kapitalformidling
  • Udarbejder vi udkast til rammeaftale mellem køber og sælger

Vi er således tovholder i hele salgsprocessen, men anbefaler, at parternes revisorer og advokater inddrages vedrørende skattemæssige og juridiske problemstillinger.

Fortrolighed

Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle projekter vedrørende ejerskifte og forretningsudvikling.

Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger om virksomheden strengt fortroligt. I opgavernes løbetid forpligter Business Broker sig desuden til ikke at påtage sig opgaver, der kan føre til interessekonflikter med aktuelle kunder.