PERSONDATAPOLITIK

Vores persondatapolitik

Hos Business Broker (BB) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du indgår en aftale med BB, besøger vores hjemmeside og/eller ønsker at være registreret som potentiel investor/partner i en virksomhed.

Dataansvar

Business Broker er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Business Broker A/S
CVR-nr. 10 06 34 69
Rønne Allé 66
8600 Silkeborg

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Virksomhedstransaktioner:
Hvis du er kunde hos BB eller potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde virksomhedsrådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation.

Nyhedsmails:
Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn og evt. stillingsbetegnelse.

Vores hjemmeside:
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Se mere her

Opbevaring

Business Broker tager datasikkerhed alvorligt, og vi er forpligtiget til at beskytte personlige oplysninger.

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet ovenfor. I det omfang vi stiller personlige oplysninger til rådighed over for tredjeparter, kræver vi, at de har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Data er opbevaret på sikre servere og kan kun tilgås af Business Broker konsulenter, der har adgang hertil.

Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven samt aftalte garantiperioder i forbindelse med virksomhedstransaktioner, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på eller de formål, som vi anvender oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk