Værdiansættelse af din virksomhed
– her er de vigtigste faktorer

Er du ejerleder eller medejer af en virksomhed, som I overvejer at sælge din virksomhed, er det interessant at vide, hvilken salgspris I kan forvente at opnå.

Det umiddelbare svar lyder ”Værdien af din virksomhed afhænger af, hvem der køber den”.

Business Brokers virksomhedsmæglere har erfaring med værdiansættelse fra tæt på 100 virksomhedstransaktioner. Derfor giver partner i Business Broker Klaus Termansen gerne et mere konkret svar på, hvad der har indflydelse på værdiansættelsen af en virksomhed.

Hvordan værdiansætter man en virksomhed

”Cashflow er den vigtigste faktor for, hvordan en virksomhed værdisættes. For cashflowet giver et fingerpeg om, hvornår en ny ejer kan forvente at have tjent den investerede kapital hjem”, fortæller Klaus Termansen.

Han fremhæver, at Business Broker ofte bruger beregningsmodellen multipel beregning til at værdiansætte små og mellemstore virksomheder.

”Når vi laver en multipel beregning, vurderer vi blandt andet, hvor mange gange virksomhedens cashflow en potentiel køber vil betale. Hvis vi vurderer, at en køber vil give fem gange cashflowet, betyder det, at handelen sker på basis af en forventet forrentning af købers investering på cirka 20 procent pr. år, hvis man ser bort fra skat og finansiering. Dermed er transaktionens simple tilbagebetalingsperiode fem år”, forklarer Klaus Termansen.

Hvorvidt fem år er en lang eller kort horisont afhænger af risikoen, der er forbundet med transaktionen. Kundekontrakter og serviceaftaler, der stiller høj grad af sikkerhed for, at cashflowet er stabilt i de kommende år, har eksempelvis en positiv betydning for værdisætningen.

Værdiansættelsens parametre

Når man fastsætter den markedsmæssige multible i beregningsmodellen for værdiansættelse, indgår også vurderinger på følgende områder:

  1. Er virksomheden afhængig af nøglepersoner?
  2. Er virksomheden på et vækstmarked, og hvad er mulighederne for at skalere aktiviteterne?
  3. Har virksomheden specielle rettigheder fx patenter?
  4. Hvordan er konkurrenceforholdene i branchen?
  5. Har ledelsen en god strategisk bevidsthed og har den vist evnen til at til at opfylde budgetter?

”Blandt de centrale interne faktorer i værdiansættelsen er spørgsmålet, om I er på et vækstmarked, samt om det er let for en potentiel køber at kopiere. Vurdering af, om jeres ydelser eller produkter kan skaleres, har tillige stor betydning for værdiansættelsen”, siger Klaus Termansen.

Det samme gælder eksterne faktorer som konjunkturforhold, renteniveau og investeringsvillighed i samfundet, som også indgår i beregningerne, når Business Broker værdisansætter virksomheder forud for en salgsproces.

Hvad er formålet med en værdiansættelse?

Med en kvalificeret værdiansættelse i hånden har du et udgangspunkt for forhandling. Værdiansættelsen siger dog ikke, hvad I præcis kan få for virksomheden.

En værdiansættelse er en stand alone-beregning, som virksomheden i udgangspunktet anvender internt som værktøj i salgsprocessen. I en del tilfælde kan det lykkes at realisere en højere pris. En køber, der har blik for at opnå en synergi ved at overtage virksomheden, vil typisk byde en højere pris end værdiansættelsen på stand alone-basis.

Klaus Termansen giver et eksempel:

”Hvis jeg var indehaver af eksempelvis en rengøringsvirksomhed, ville jeg sandsynligvis kunne sælge den for en højere sum til for eksempel et facility management selskab, der sælger kantine- eller vagtordninger end til et andet rengøringsfirma. For facility management selskabet kan opnå krydssalgssynergier ved at tilbyde sine kunder rengøring som en yderligere service. Derfor vil den typisk give et højere bud end den anden rengøringsvirksomhed, som ikke har komplementære ydelser til den købte virksomhed”.

Vælg professionel rådgiver til værdiansættelse

Klaus Termansen anbefaler virksomhedsejere, der går i salgstanker, at rådføre sig med en professionel virksomhedsmægler, som kan udarbejde en seriøs værdiansættelse og gennemføre en struktureret salgsproces til den optimale køber. Det kræver desuden stærke forhandlingsevner, for som Klaus siger: ”Der er ingen pris, der er rigtigere end den, som køber og sælger kan blive enige om”.

Læs Business Brokers artikel om, hvordan du gør din virksomhed salgbar

2023-09-29T10:29:48+02:00
Go to Top