Business Broker er din virksomhedsmægler

Business Broker har været virksomhedsmæglere i mere end 100 ejerskifter i danske virksomheder. Derfor ved vi, at når I benytter en professionel virksomhedsmægler, får I:

 • En rådgiver med indgående kendskab til markedet
 • En tovholder, der varetager hele salgsprocessen, så I kan fokusere på driften
 • Et stort netværk i branchen – det gør jeres vej til den rette køber kortere
 • En rutineret og professionel forhandler
 • En rådgiver, der kender erhvervslivet indefra fra tidligere topposter

Læs videre, og få en dybere indsigt i, hvilke fordele der er ved at benytte en virksomhedsmægler i Danmark, som også har bistået i en række internationale transaktioner. Eller kontakt os og bliv klogere på, om vi også skal være mægler i jeres ejerskifte.

Virksomhedsmægleren, I har brug for

Repræsenterer du en virksomhed, hvor I overvejer generationsskifte, har I måske talt om, hvordan I bedst opnår en smidig salgsproces, der resulterer i et ejerskifte til den rette køber til den optimale pris. Måske har I drøftet at samarbejde med en virksomhedsmægler, der dedikeret varetager jeres interesser hele vejen til transaktionen er gennemført. I Business Broker har vi været rådgivere i mere end 100 ejerskifter i danske virksomheder. Virksomhedsejere beder os ofte om at forklare, hvad de får ud af at benytte en virksomhedsmægler i salgsprocessen. Nedenfor uddyber vi de primære fordele ved at benytte en virksomhedsmægler ved salg af virksomhed. Læs også artiklen Sådan forløber en struktureret salgsproces, når du sælger virksomhed

Virksomhedsmæglere i Danmark og udlandet

5 fordele ved at benytte en virksomhedsmægler

1. Fordel
– En virksomhedsmægler ser jeres virksomhed udefra

I kan høste flere fordele af, at I har en rådgiver, der ser jeres virksomhed udefra.

 • En virksomhedsmægler kender markedet indgående. Det betyder, at værdiansættelsen af jeres virksomhed er realistisk og markedstilpasset. Det er en forudsætning for en smidig salgsproces.
 • En virksomhedsmægler søger køberkandidater bredt i markedet for jer – det resulterer i relevante køberkandidater, som I måske ikke kendte på forhånd.
 • En erfaren virksomhedsmægler sikrer, at forhandlingsfasen ikke bliver domineret af følelser – det skaber et godt udgangspunkt for forhandlingen og i sidste ende det optimale ejerskifte.

2. Fordel
– En virksomhedsmægler tager tovholderopgaven

Når I hyrer en professionel virksomhedsmægler i Danmark til at varetage salgsprocessen, kan I trygt koncentrere jer om den daglige drift af virksomheden og overlade alt vedrørende ejerskiftet til virksomhedsmægleren.

Virksomhedsmægleren er jeres projektleder, som fører jer sikkert frem til en virksomhedsoverdragelse med den rette køber. I bliver involveret i det omfang, I ønsker, når der skal træffes beslutninger eller det på anden måde er relevant.

I Business Broker er vi ejerkredsens tovholder i hele salgsprocessen, men anbefaler, at parternes revisorer og advokater inddrages vedrørende skattemæssige og juridiske problemstillinger.

3. Fordel
– En virksomhedsmægler har et værdifuldt netværk

Nogle virksomhedsejere tror, at virksomhedsmæglere har et køberkartotek med virksomheder, der er interesserede i opkøb. Det er ikke tilfældet.

Den korrekte udlægning er, at professionelle virksomhedsmæglere har et vidt forgrenet netværk, opbygget og vedligeholdt igennem mange år i branchen – Et netværk, der bruges til at afsøge hele det relevante marked for seriøse køberkandidater.

I Business Broker har vi bistået mange virksomhedsejere i salg til udenlandske købere. Vi har mange relevante internationale profiler i vores netværk. Med en virksomhedsmægler er I garanteret fuld fortrolighed og diskretion i kontakten til potentielle købere.

“En god virksomhedsmægler sørger for, at der hele tiden er fremdrift i salgsprocessen” – Klaus Termansen

“En god virksomhedsmægler sørger for, at der hele tiden er fremdrift i salgsprocessen” – Klaus Termansen

4. Fordel
– En virksomhedsmægler er en rutineret forhandler

Forud for de endelige forhandlinger med den rette køber udarbejder jeres advokat aftalegrundlaget (SPA). En virksomhedsmægler vil bistå advokaten at sikre, at det kommercielle grundlag i SPA’en svarer til det aftalte.

Det er det en stor fordel for jer at have en rutineret forhandler på jeres side, som kender markedet og som på baggrund af aftalegrundlaget kan udfordre køber og købers rådgivere i forhandlingerne for at opnå et resultat, som matcher jeres ønsker for et ejerskifte. Særligt under due diligence kan forhandlingerne trække i langdrag, hvis I ikke har en virksomhedsmægler til at sikre fremdrift og varetage jeres interesser.

5. Fordel
– En professionel virksomhedsmægler har erfaring fra topposter i erhvervslivet

Hvis I vil opnå de bedst mulige vilkår i ejerskiftet, har I brug for rådgivere, der selv har varetaget poster på direktørniveau og har indgående kompetencer inden for forretningsudvikling og økonomi. En virksomhedsmægler med international ledelseserfaring udvider mulighederne for det optimale match med en køber. Ved at samarbejde med virksomhedsmæglere, der har de rette kompetencer er I blandt andet sikre på:

 • Direkte adgang til internationale købere
 • Køberkandidater, der formår at udvikle virksomheden og skabe vækst
 • Optimale økonomiske vilkår i aftalegrundlaget
 • Gennemskuelighed i de økonomiske aspekter fx pris, earn-out, reinvestering af aktier

I Business Broker tager vi gerne et uforpligtende og fortroligt møde med virksomhedsejere, der overvejer salg og ønsker mere viden om salg via virksomhedsmægler.

2023-09-29T09:30:49+02:00
Go to Top