SALGSMODNING

Vores erfarne team analyserer jeres strategiske muligheder,
der optimerer værdien af virksomheden frem mod et salg

virksomhedsmægler

Business Broker’s erfarne team kan analysere din virksomheds forhold og udarbejde en handlingsplan, så I kan optimere indtjeningen og skabe værdi for ejerkredsen.

Virksomhedsmægler John Nygaard

Optimering af likviditet og finansiering

I mange virksomheder har ledelsen fokus på at skabe effektivitet i produktion og salg, og kun i mindre grad på at optimere virksomhedens likviditet. Men hvis man ikke løbende trimmer varelageret og udeståender med debitorer har det en negativ indflydelse virksomhedens værdiansættelse.

Business Broker rådgiver ofte virksomheder om finansiering, likviditet og optimering af rentebærende gæld (Working Capital Reduction). Det gør vi med afsæt i en analysemetode, der kortlægger vores kunders samlede finansiering og kapitalbehov.

Finansieringsoptimeringen omfatter en analyse af:

 • Reduktion/optimering af anlægsaktiver
 • Ejendom (spaltning/frasalg, sale & lease back)
 • Lagerbinding
 • Debitorer
 • Betalingsvilkår hos leverandører

Vores analyser viser ofte en reduktion af arbejdskapitalen på 10-25 procent, hvilket både forbedrer likviditet og renteomkostninger. Samtidig øger finansieringsoptimeringen virksomhedens beredskab til nye investeringer og tiltag.

Virksomheder, der optimerer arbejdskapitalen, det vil sige kapital bundet i lagre og debitorer, vil vil opnå et forbedret cashflow. Det øger værdien af virksomhedens aktier. Derfor er det relevant at optimere likviditeten som led i en salgsmodningsproces.

Rapport og handlingsplan optimerer arbejdskapital

Business Broker gennemfører jeres finansieringsoptimering ved at udarbejde en rapport for virksomheden med forslag til optimering af arbejdskapitalen. Vi udarbejder også en handleplan, der anviser, hvordan I bedst gennemfører rapportens forslag.

Med en bredt opbygget netværk til erhvervsorienterede pengeinstitutter er vi med til at skabe løsninger, der tilgodeser både jer og jeres partnere i et solidt og loyalt finansieringssamarbejde.

Kontakt os om finansieringsoptimering i jeres virksomhed – vi løser opgaven mod et fast aftalt honorar.

Dansk rådgiver i salgsmodning

“Business Brokers rådgivere er dygtige projektledere, der har gjort det nemt for os at agere i salgsprocessen”.

Læs case

virksomhedsmæglerBusiness Broker sikrer fokus på de strategiske mål og aftalte handlingsplaner.

Direktør og funktionschefer udfører forandringsledelse med langt større præcision, når vi er på sidelinjen med sparring.

Virksomhedsmægler Ole Jensen

Informativ økonomirapportering

Økonomirapporter er virksomhedens vej til handlekraft

En virksomhed økonomiske styring bør til enhver tid være baseret på et solidt overblik over selskabets sammensætning af aktiviteter og de enkelte afdelingers bidrag til det samlede resultat.

Derfor er en informativ økonomirapportering et centralt styringsredskab for ledelsen.

I Business Broker er vi økonomikonsulenter for flere virksomheder, der efterspørger et operationelt økonomisk overblik.

Vi udarbejder jeres økonomirapportering, hvor visuelle overblik og grafer supplerer relevante nøgletal. Det skaber værdifuld indsigt for alle interessenter fra funktionschefer til direktør og bestyrelse – og ikke mindst for jeres bank, investorer og andre finansielle partnere.

Har I styr på virksomhedens økonomi og indtjening, skaber dette ikke alene tryghed i ejerkredsen, men også hos jeres samarbejdspartnere og potentielle købere. Informativ økonomirapportering er derfor et vigtigt element i salgsmodning.

En konsulent til at designe jeres økonomirapport?

Man får, hvad man måler.
Måler I ikke optimalt på jeres økonomiske mål, øger I risikoen for utilfredsstillende indtjening og likviditet.

Alle virksomheder har en form for økonomirapport, men langt fra alle ledere føler, at de har tilstrækkeligt økonomisk overblik. Flere af os i Business Brokers team har en fortid som økonomidirektør. Derfor kan vi rådgive jer i at implementere overskuelige økonomiske nøgletal og målstyring, der sikrer en høj grad af automatisering i månedsrapporterne.

Vi kommer gerne forbi til et uforpligtende møde, hvor vi viser gode eksempler på værktøjer, der styrker det økonomiske overblik i netop jeres virksomhed.

Dansk rådgiver i salgsmodning

Due diligence er den fase af salgsprocessen, hvor køber får et grundigt indblik i virksomheden. Blandt andet i økonomirapporteringen. En informativ rapportering har derfor positiv indflydelse på transaktionen.

 De fire typer due diligence

Letter of intent, due diligence, garantikatalog og taktik er centrale begreber, når et ejerskifte går ind i forhandlingsfasen. Business Brokers rådgivere har mange års erfaring med både at rådgive og forhandle på vegne af virksomhedsejere.

Samlet overblik over forhandlingsfasen

virksomhedsmæglerTidlig involvering af Business Broker som rådgiver øger sandsynligheden for optimal løsning.

Virksomhedsmægler Ulf Steiness

Strategifokusering og opfølgning

Opsæt strategiske mål for virksomheden

Virksomhedens forretningsplan og strategi kan have mange praktiske udformninger. At implementere strategien i virksomheden kan i praksis være en udfordring.

Ofte skyldes det, at direktør og ledere er travlt optaget af driften i virksomheden og derfor har en tendens til at udsætte de strategiske valg og detailplanlægning af forandringer.

Konsekvensen er, at virksomheden ikke når de strategiske mål.

I en salgssituation er det centralt, at virksomheden, at ledelsen kan dokumentere virksomhedens strategiske målsætning og  praktiske handlingsorienterede værktøjer til at komme i mål med forretningsplaner og budgetter. Derfor er en strategiproces et vigtigt salgsmodningsområde og derfor tilfører det værdi at samarbejde med eksterne konsulenter, der har erfaring med salg af virksomhed.

Sådan implementerer I virksomhedens strategi

Business Broker rådgiver virksomhedsledere i overordnet strategi og handlingsplaner. I mange tilfælde bliver vi også involveret i implementeringen af virksomhedens strategi.

Forsinkelser koster indtjening og konkurrencekraft, og Business Broker er derfor en god investering som sparringspartner i opfølgning på fremdriften med de strategiske beslutninger.

Vi gør det enkelt for jer at måle og gennemføre vigtige forandringer i virksomheden.

I praksis taler vi oftest om en møderække over 3-6 måneder, hvor vi støtter ledelse og bestyrelse. Det er altid en unik opgave, når virksomhedsledere hyrer os som strategisk sparringspartner. Ofte ønsker virksomhedsledere bistand inden for:

 • Planlægning og konsekvensberegning af investeringsprogrammer
 • Vækst gennem opkøb
 • Nye forretningsområder

Business Review – overblik og handlekraft til ledelsen

Business Broker får henvendelser fra virksomhedsledere, der ønsker et Business Review, som munder ud en strategisk afklaring for bestyrelsen og den daglige ledelse.

I et Business Review skaber Business Brokers team værdi på en række parametre:

 • Vi tilfører ledelsen overblik og handlekraft
 • Vi analyserer salg, produktion og økonomi
 • Vi fører dialogen mellem virksomhed og pengeinstitut (hvis I ønsker det)
 • Vi medvirker til ny strategi med konkrete mål og tilhørende handlingsplan
Dansk rådgiver i salgsmodning

Listen over virksomhedstransaktioner, som Business Broker har været rådgiver i, er lang og mangfoldig.

Samlet liste over solgte virksomheder