Mail icon Print icon

Salgsmodning

 

"Business Broker rådgiver og deltager aktivt med at tilpasse virksomheden til gennemførelse af ejer- eller generationsskifte"
- John  Nygaard, virksomhedsmægler

Optimal timing af salgsmodning

Sen salgsmodning giver uhensigtsmæssige vilkår ved salg af virksomhed

Et generationsskifte kan både foregå planlagt efter ejerens egen plan og beslutning, men det kan også komme pludseligt og uventet. Det er ikke altid muligt at planlægge og udføre det optimale generationsskifte. Principielt skal en virksomhed altid være klar til et eventuelt salg. Det er dog langt fra tilfældet. Mange virksomheder igangsætter salgsmodningen for sent og nogle slet ikke, hvilket i sidste ende kan betyde, at der ikke opnås de optimale vilkår ved salget af virksomheden.

Vi gør virksomheden attraktiv for flest mulige købere

Salgsmodningen har til formål at gøre virksomheden klar til et salg og samtidig øge både værdien og omsætteligheden. Med andre ord – gøre virksomheden attraktiv for flest mulige potentielle købere og samtidig opnå de bedst mulige vilkår.

Vi tydeliggør virksomhedens værdier

Vi gennemfører i den forbindelse analyser og vurderinger af nødvendig indsats for tydeliggørelsen af selskabets værdier og forretningsmuligheder; i samarbejde med ejer, bestyrelse og daglig ledelse. Analyser og vurderinger omfatter emner som:

  • Kunder og markedsforhold
  • Aftaler og kontraktforhold
  • Produktudvikling
  • Organisation/nøglepersoner
  • Produktionskapacitet
  • Varebeholdninger og sammensætningen
  • Optimering af drift og finansiering
  • Dokumentation af forretningsprocesser
  • Generel vurdering og reduktion af risici

Vi sætter et hold, som rådgiver i alle aspekter af salgsmodningen

Hos Business Broker er vi et hold med forskellige baggrunde og kompetencer. Vi kan derfor rådgive dig i alle aspekter af en salgsmodning og dermed sikre, at der ikke er væsentlige eller kritiske områder, der ikke er identificerede og bearbejdede.

Uanset om virksomhedens ejer har aktuelle planer for salg, så styrker gennemførelsen af salgsmodningsarbejdet værditilvæksten gennem resultat- og likviditetsforbedringer.

Honorering aftales forud for opgavens iværksættelse og kan baseres på både tidsforbrug og succeshonorar.

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan vurdere, hvordan vi kan bidrage med salgsmodning i din virksomhed.