Planlæg generationsskifte i virksomhed i god tid

Ethvert generationsskifte er unikt. Oftest er der eksterne købere involveret, medmindre der er relevante arvtagere i familien.

Det kan godt tage tid at lave et vellykket generationsskifte, og derfor bør man planlægge det i god tid.
Mere om det senere i artiklen. Først skal vi se på forskellige typer generationsskifter.

Generationsskifte i virksomhed – to typiske varianter

Overordnet er der to forskellige modeller for et generationsskifte:

  • Et ejerskifte, hvor sælger afhænder virksomheden og trækker sig tilbage
  • Et ejerskifte, hvor sælger frasælger aktiemajoriteten og indgår en aftale med nye ejere om at fortsætte i virksomheden. Det kaldes et glidende generationsskifte og er ganske almindeligt.

Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler og partner i Business Broker uddyber:

”Når en medejer overvejer at trække sig ud af en virksomhed, kan de andre ejere enten købe vedkommende ud eller finde en ekstern køber. Med en ekstern køber kan ejerstrukturen forblive uændret.”

Generationsskifte i virksomheder med flere ejere

En tredje type generationsskifte kan være relevant i virksomheder, som er ledet af en ejerkreds, hvor ejerne har forskellige ønsker til fortsat ejerskab.

”Når en medejer overvejer at trække sig ud af en virksomhed, kan de andre ejere enten købe vedkommende ud eller finde en ekstern køber til sælgers aktier. På den måde kan ejerstrukturen forblive uændret,” forklarer Claus Bruun Rasmussen.

Planlæg generationsskifte i god tid

Det er forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid en virksomhedsejer skal bruge på et vellykket generationsskifte.

Claus Bruun Rasmussen, anbefaler dog at begynde at orientere sig senest 4 år før, man har tænkt sig at slippe tøjlerne helt.

Det er der især 4 gode grunde til:

  • Der skal være tid til at finde den rigtige køberkandidat. Det kan nemt tage et år at finde en køber og forhandle en optimal aftale på plads.
  • Det skal være muligt at tilbyde en overgangsordning på 2-3 år, hvor sælger kan blive i virksomheden. Det giver ro i driften og tid til at rekruttere en ny leder og videregive viden og relationer. En sådan løsning kommer ikke altid i spil, men det kan være et godt kort at have på hånden.
  • Der kan være nogle forhold i markedet eller konjunkturer, der gør, at timingen er forkert. Her kan det være nødvendigt at udsætte planerne om salg af virksomhed til det helt rigtige tidspunkt.
  • Måske skal der også være tid til at optimere virksomhedens værdi før et generationsskifte. Du kan opnå et højere nettoprovenu, hvis du kan optimere arbejdskapitalposterne. Det er for eksempel din kapitalbinding i lager og kreditorer eller din ordrebeholdning. Her kan en rådgiver være givet godt ud.

Business Broker har partnere i hele landet og erfaring med mere end 100 ejerskifter. Vi kan skabe overblik over en salgsproces, der kan synes uoverkommelig for en ejerleder i en travl hverdag.

”Vi kommer gerne forbi til et helt uforpligtende kaffemøde og fortæller om, hvordan du som virksomhedsejer kan planlægge et generationsskifte i god tid,” siger Claus Bruun Rasmussen.

Svar på 3 centrale spørgsmål om generationsskifte

Når Business Brokers rådgivere bliver inviteret til et uforpligtende møde hos virksomhedsledere, er der 3 spørgsmål om generationsskifte, der går igen. Claus Bruun Rasmussen giver svar:

Hvor attraktiv er vores virksomhed for potentielle købere?

En virksomheds markedsværdi afhænger af en række parametre. Når Business Broker rådgiver ejere i en salgsproces, udarbejder vi som det første en analyse af virksomhedens strategiske muligheder og finansielle resultater. Analysen danner grundlag for værdiansættelsen.

Hvem er interesserede i at købe vores virksomhed?

I en struktureret salgsproces afdækker vi typisk markedet bredt. Vi ser efter såvel internationale som danske købere. Vi bringer både industrielle købere og kapitalinvestorer i spil.

Læs også Sådan vi finder den rette køber til din virksomhed

Hvordan forløber salgsprocessen i et generationsskifte?

En struktureret salgsproces for et generationsskifte forløber i fire faser – efter samme model som andre virksomhedstransaktioner.

Claus Bruun Rasmussen har været sælgers rådgiver i en lang række generationsskifter. Hans pointe til ejere, der overvejer generationsskifte, lyder:

”Vi tager altid udgangspunkt i at forhandle en skræddersyet løsning, der tilgodeser sælgers ønske om fremtidig rolle og ejerandel i virksomheden.”

Vi har samlet viden om de forskellige aspekter i et generationsskifte i en række korte artikler.

Du kan også få mere viden om salg af virksomhed.

Læs også Tre tidligere ejerledere fortæller, hvor de er i dag efter salg af virksomhed.

Se de seneste ejerskifter, som Business Broker har været rådgiver i.

2024-05-02T09:10:53+02:00
Go to Top