Generationsskifte i virksomhed – det bør du vide

Ethvert generationsskifte er unikt. Oftest er der eksterne købere involveret, med mindre en ældre virksomhedsejer har relevante arvtagere i familien.

Generationsskifte i virksomhed – to typiske varianter

Overordnet er der to forskelle modeller for et generationsskifte:

  • Et ejerskifte, hvor sælger afhænder virksomheden og trækker sig tilbage for at prioritere tid på andre aktiviteter
  • Et ejerskifte, hvor sælger frasælger aktiemajoriteten og indgår en aftale med nye ejere om at fortsætte i virksomheden

Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler og partner i Business Broker uddyber:

”Det er langt fra alle blandt virksomhedsejere, der søger rådgivning hos os om generationsskifte, som ønsker at trække sig tilbage, så snart der er fundet en ny ejer. Mange ejerledere foretrækker et generationsskifte i to faser, et såkaldt glidende generationsskifte”.

Generationsskifte i virksomheder med flere ejere

En tredje type generationsskifte kan være relevant i virksomheder, som er ledet af en ejerkreds, hvor ejerne har forskellige alder og forskellige ønsker til fortsat ejerskab.

”Når en medejer overvejer at drosle ned på arbejdsmarkedet, er det langt fra altid, at de yngre medejere er parate til at købe den ældre hovedaktionær ud af virksomheden. I de tilfælde kan løsningen være at finde en ekstern køber til den ældre medejers aktier, mens resten af ejerstrukturen forbliver uændret”, forklarer Claus Bruun Rasmussen.

Svar på 3 centrale spørgsmål om generationsskifte

Når Business Broker rådgivere bliver inviteret til et uforpligtende møde hos virksomhedsledere, er der tre spørgsmål om generationsskifte, der går igen.

Claus Bruun Rasmussen giver svar:

Hvor attraktiv er vores virksomhed for potentielle købere?

En virksomheds markedsværdi afhænger af en række parametre. Når Business Broker rådgiver ejere i en salgsproces, udarbejder vi som det første en analyse af virksomhedens strategiske muligheder og finansielle resultater. Analysen danner grundlag for værdiansættelsen.

Hvem er interesserede i at købe vores virksomhed?

I en struktureret salgsproces afdækker vi typisk markedet bredt. Dermed kan der åbne sig muligheder for internationale købere af virksomheden såvel som danske købere. Vi bringer både industrielle købere og kapitalinvestorer i spil.

Læs også Sådan vi finder den rette køber til din virksomhed

Hvordan forløber salgsprocessen i et generationsskifte?

En struktureret salgsproces for et generationsskifte forløber i fire faser – efter samme model som andre virksomhedstransaktioner.

Virksomhedsmæglerens pointe til ejere, der overvejer generationsskifte, lyder:

”Som virksomhedsejer er det værd at notere sig, at vi altid tager udgangspunkt i at forhandle en skræddersyet løsning, der tilgodeser sælgers ønske om fremtidig arbejdsindsats og fremtidig ejerandel i virksomheden”, fremhæver Claus Bruun Rasmussen, der har været sælgers rådgiver i en lang række generationsskifter.

Vi har samlet viden om de forskellige aspekter i et generationsskifte i en række korte artikler.

Du kan også få mere viden om salg af virksomhed.

Læs også Tre tidligere ejerledere fortæller, hvor de er i dag efter salg af virksomhed

Se de seneste ejerskifter, som Business Broker har været rådgiver i.

2023-09-26T14:50:56+02:00
Go to Top