Sådan skaffer I kapital til virksomheden

Coronalukningen ramte hårdt. Mange virksomheder har fået kompensation og måske er kassekreditten blevet hævet for at sikre likviditet til at sikre råderum.

Likviditeten er både vigtig for den aktuelle situation, hvor omsætning og indtjening har været under pres, og for kommende planer og initiativer.

Før coronakrisen gjorde I jer måske tanker om markeds- og produktudvikling eller om opkøb af virksomheder for at konsolidere jer eller skabe en større og mere velfunderet virksomhed.

Med tilførsel af kapital kan I genoptage de planer.

Lav et hurtigt selvtjek af, om I har behov for ekstra kapital i virksomheden

Hvis I er i tvivl om, om jeres likviditet ser fornuftig ud eller I brug for at styrke egenkapitalen, anbefaler partner i Business Broker, Ole Jensen, at I tager en økonomisk lakmusprøve:

”Når ejerkredsen vil afdække, om man har behov for kapital, bør man som det første regne forholdet mellem selskabets nettorentebærende gæld og EBITDA ud. Dermed får man en indikation af, hvor mange gange selskabets indtjening kan bruges til at afdrage på selskabets gæld, forklarer Ole Jensen og uddyber:

”Forholdstallet mellem selskabets nettorentebærende gæld og EBITDA skal helst ikke være højere end 4. Hvis tallet er højere, kan det betyde udfordringer forude og dermed behov for kapital”.

Virksomhedens soliditetsgrad er en anden indikation på, om virksomheden er sund. Soliditetsgraden måler egenkapitalen i forhold til balancesummen.

Egenkapitalen skal helst udgøre minimum 30 procent af virksomhedens samlede balancesum – et niveau, der kan være med til at styrke jeres betingelser i banken og hos øvrige kreditorer.

Med andre ord er det værd at overveje kapitaltilførsel til virksomheden, hvis resultatet af disse regnestykker ikke lander på det anbefalede niveau.

Intern kapitalfremskaffelse til virksomheden

Konstaterer I, at I har brug for at tilføre kapital, er det naturligt at undersøge mulighederne hos den nuværende ejerkreds.

Ole Jensen skitserer:

”Hvis kapitalen kommer fra den nuværende ejerkreds, og alle bidrager ud fra nuværende ejerandel, også kaldet pro rata, vil alle bevare deres ejerandel. Hvis derimod kun nogle af medejerne står for kapitaltilførslen, vil første skridt være at få udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden, så man kender prisen på virksomheden, og dermed ved, hvad en ejerandel bør koste.”

Ekstern kapitalfremskaffelse til virksomheden

Beslutter I i stedet, at kapitalforhøjelsen skal komme fra en ny medejer, medfører det en anden proces, som kan tage lidt længere tid.

Her kan et uformelt og uforpligtende møde med rådgivere fra Business Broker være første skridt. Ole Jensen fremhæver flere emner til sådan et møde:

  • Hvilke investorer er relevante for jer, og hvordan finder man de rette investorer?
  • Findes der medarbejdere, som kan blive nye medejere?
  • Skal den nye medejer eje over eller under 50 procent af virksomheden? Er der med andre ord tale om at finde en minoritets- eller majoritetsaktionær.
  • Ønsker I, at kapitaltilførslen bliver startskuddet til et generationsskifte?
  • Ønsker I, at kapitalen skal tilføres som aktiekapital eller måske være som gældsbrev i fx to år, hvorefter den nye ejer kan konvertere til ejerandel?
  • Hvilke kompetencer og ressourcer ønsker I at tilføre virksomheden som led i den nye ejerstruktur?

Gode løsninger kræver godt forarbejde – Business Broker har relevant erfaring og netværk til at være sparringspartner og M&A-rådgiver for ejerkredsen i forbindelse med kapitalfremskaffelse.

2023-09-26T14:49:17+02:00
Go to Top