3 tidligere ejerledere:
Salg af virksomhed giver frihed

Mere frihed. Det ønske har mange af de virksomhedsejere, der kontakter Business Broker for at drøfte salg af virksomheden.

Her fortæller tre tidligere virksomhedsejere, hvor de er i dag, efter at de har solgt deres virksomhed.

Den røde tråd i de tre kundecases er, at sælgerne opnåede de ønskede frihedsgrader, og at virksomhederne er på vej mod nye mål i det nye ejerskab.

Tommy Bøgehøj solgte produktionsvirksomheden Skomø A/S til industrikoncernen Lagercrantz Group

Hvilket ønske lå bag salget af din virksomhed?

Min kone og jeg købte Skomø i 2005, og allerede dengang var vores indbyrdes aftale, at vi efter 10 år ville tage op til revision, om vi ville fortsætte. Da vi nåede 2015 kunne jeg godt tænke mig at slippe for at have driftsansvar fra kl. 7-23 hver dag. Vores børn ønskede ikke at overtage, så enden blev, at vi indledte en salgsproces med forventning om, at det ville tage fem år. Men virksomheden var solgt allerede efter seks måneder i sommeren 2016. Der var jeg 56 år.
Vi indgik aftale med Lagercrantz om, at jeg blev på direktørposten i to år og at min kone kunne fortsætte i sin økonomifunktion.

Hvor er du i dag?

Da de to år efter overdragelsen var gået, opfordrede Lagercrantz mig til at blive to år mere, men jeg ønskede at prioritere anderledes. I stedet er jeg nu bestyrelsesformand i virksomheden.

Salget af Skomø har givet mig økonomisk frihed til at købe mig ind i fem mindre virksomheder, hvor jeg fungerer som rådgiver og bestyrelsesmedlem. Jeg planlægger et lignende engagement i to-tre virksomheder mere. Desuden er jeg formand for Fregatten Jylland og byrådsmedlem i Syddjurs Kommune.

Har du opnået den frihed, du ønskede?

Ja, jeg har opnået mit mål om frihed. Selvom jeg næsten er af sted til noget arbejdsmæssigt hver dag, er jeg ikke bundet op på driften i nogen af de virksomheder, jeg arbejder for. Det er frihed for mig. Jeg nyder at have god tid til at rejse, spille golf og sætte hus i stand. Min kone har ikke haft samme behov for at slippe sine driftsopgaver i Skomø, men hun er gået ned i tid og har fået tildelt ekstra ferie, så vi kan rejse sammen.

Læs casen om salget af Skomø

Henrik Rabæk Poulsen solgte IMS A/S
til softwarekoncernen Visma A/S

Hvilket ønske lå bag salget af din virksomhed?

Før Visma købte IMS stod jeg på mål for alle de vigtigste processer i virksomheden. Det havde jeg ikke lyst til at fortsætte med i mange år endnu. Min plan med et virksomhedssalg var et glidende generationsskifte, så jeg gradvist kunne slippe mit ansvar. Heldigvis fandt Business Broker en køber, der imødekom mine ønsker om tilbagetrækning og om at drive IMS videre som et selvstændigt selskab, nu bare som del af en koncern.

Hvor er du i dag?

Ejerskiftet fandt sted for et lille år siden. Jeg er nu Managing Director i IMS. Jeg nyder, at jeg har fået en bestyrelse, hvor der virkelig er faglige kapaciteter inden for software og dokumentstyringssystemer, som er vores speciale. Bestyrelsen støtter og udfordrer mig på et helt nyt niveau – og det motiverer mig at få de indspark oppefra. Det betyder, at vi får sat skub i nogle af de udviklingsplaner, jeg længe har gået med.

Har du opnået den frihed, du ønskede?

Jeg har de samme ansvarsområder som før ejerskiftet, men jeg oplever det som frihed, at jeg ikke længere har eneansvar for bundlinjen. Jeg arbejder heller ikke helt så mange timer som tidligere, men stadig på fuld tid, indtil videre. Det er præcis, som jeg ønskede mig.

Læs casen om salget af IMS

Orla Findahl solgte Findahls Møbelfabrik A/S
til Hammel Furniture A/S

Hvilket ønske lå bag salget af din virksomhed?

Vi solgte primært for at tilføre fabrikken fornyelse. Men jeg havde også et ønske om at gå ned på en 37-timers arbejdsuge og at kunne gå på pension, når jeg var omkring 70 år. Min kone og jeg har boet 50 meter fra fabrikken i 30 år, så jeg har jo mentalt været på arbejde, selvom jeg var hjemme. Det ville jeg gerne slippe.

Hvor er du i dag?

Hammel Furniture købte alle aktiviteter i Findahls inklusive bygninger. Det indebar også vores privatbolig. I det år, der er gået siden ejerskiftet, har vi bygget nyt hus og vi er lige flyttet ind. Det er der gået tid med.

Arbejdsmæssigt er jeg ansat som konsulent på fabrikken, så friere ansættelse kunne jeg ikke ønske mig. Jeg arbejder 37 timer og cykler hjem, uden at bruge tid og energi på beslutninger eller andet, der vedrører driften.

Har du opnået den frihed, du ønskede?

Mit væsentligste ønske med salget var, at virksomheden kunne fortsætte her i Skærbæk. Det er lykkes, og alene derfor er jeg meget glad for handlen. Jeg opfatter det som frihed at se, at fabrikken er i gode hænder, og at de kan selv. Derfor har jeg det fint med at gå på pension om et halvt års tid. Til den tid vil min kone gerne have mig med ud at rejse.

Læs casen om salget af Findahls Møbelfabrik

Se de seneste kundecases

2023-09-29T10:28:06+02:00
Go to Top