Der er købere til din virksomhed – også i krisetider

Eksterne faktorer kan betyde en stagnation i jeres virksomhed. Men det behøver ikke at betyde, at I skal skrinlægge de eventuelle overvejelser om salg af virksomheden, I har gjort jer. Faktisk er der gode grunde til at fortsætte planer om ejerskifteovervejelser og generationsskifte med henblik på salg af virksomhed også i de år, hvor vækstkurven ikke ser ud som forventet.

Det fortæller virksomhedsmægler Ole Jensen, partner i Business Broker:

”Vi oplever en fortsat sund interesse for vækst gennem opkøb trods den turbulens, der hersker globalt for tiden. Med andre ord er der fortsat langsigtede og kapitalstærke købere i markedet”.

Mulighed for at sælge virksomhed til rette pris

I sin løbende dialog med ejere og direktører, der overvejer salg af virksomhed, oplever Ole Jensen en vis tilbageholdenhed i øjeblikket. Nogle virksomhedsejere mener, at det er mest fornuftigt at fokusere på kortsigtet drift og sætte overvejelser om ejerskifte på pause på baggrund af usikkerhed om indtjening.

Den reaktion forstår Ole Jensen godt, men han fortæller, at virkeligheden er mere opløftende, end de forsigtige virksomhedsejere forestiller sig:

”Hvis virksomheden har vist fornuftige resultater de forgående år, er der ingen grund til at være nervøs for, at man ikke kan sælge virksomheden til en fair pris. Købere betragter virksomheden i sin helhed. Derfor har et enkelt år med forståeligt afvigende tal ikke afgørende betydning”.

Pointen er klar – selvom regnskabet måske ikke viser den vækst, som var forventet, da budgettet blev udarbejdet, betyder det ikke, at I bør parkere tanken om et fremtidigt salg.

Overvej earn-out i ejerskifte

På baggrund af Business Brokers store portefølje af solgte virksomheder fremhæver Ole Jensen endnu et godt argument for at fortsætte planlægningen af ejerskifte i virksomheden:

”Der kan gå tre – fire år fra din første tanke om et salg til de sidste penge for aktierne står på dit holdingselskabs bankkonto”, siger virksomhedsmægleren og uddyber:

”Det ideelle salg tager typisk 9 – 12 måneder at gennemføre. I en del løsningsmodeller, som vi anvender i et ejerskifte, indgår earn-out og aftale om, at nuværende ejerkreds er tilknyttet virksomheden i en periode efter ejerskiftet”.

Dermed kan perioden fra første overvejelse til sælger er helt ude af sine arbejdsmæssige forpligtelser strække sig over flere år, hvilket oftest harmonerer med sælgers personlige plan om successiv exit.

Set i det lys er lavere aktivitet end forventet i virksomheden ikke fundamental for købesum eller transaktionsmodel, fastslår Ole Jensen.

Virksomhedsmæglerens 3 gode råd til generationsskifte

Til virksomhedsejere, der før opbremsningen overvejede salg af virksomhed lyder meldingen fra Ole Jensen:

”Bliv på sporet og kvalificer overvejelserne ved at kontakte en virksomhedsmægler til en uforpligtende drøftelse af, hvordan I bedst forbliver attraktive for potentielle købere, når ejerskifte skal gennemføres”.

Ole Jensen fremhæver tre emner, som et uformelt møde med rådgivere fra Business Broker kan være første skridt til at belyse:

1: Hvor er virksomheden i dag – hvordan kan I gøre den mere attraktiv?

Det kan være en drøftelse om nøglepersoners rolle og muligheden for at reducere pengebinding i virksomhedens arbejdskapital – for eksempel lagre og debitorer. Alt efter branche kan det være relevant at skrue op for e-handel og digitalisering som led i salgsmodningen.

2: Hvilken ejerstruktur ønsker I fremover – og hvad er optimalt?

Måske findes der relevante ejerkandidater i virksomheden som kan købe en del af aktierne. Eller måske er et delsalg til fx et investeringsselskab en god løsning for et generationsskifte.

3: Hvilke købere lever op til jeres ønsker om virksomhedens fremtid?

I Business Broker trækker vi på vores brede branchekendskab og uddyber, hvordan vi arbejder med køberkandidater i en struktureret salgsproces.

2023-09-29T10:27:40+02:00
Go to Top