Få indblik i, hvad tre tidligere ejere har opnået ved at sælge deres virksomheder

Hver virksomhedsejer, der vælger at sælge sit livsværk, har sine bevæggrunde for beslutningen, og sine ønsker til hverdagen på den anden side af virksomhedsoverdragelsen.

Her fortæller tre tidligere ejerledere fra vidt forskellige brancher om, hvorfor de solgte og hvordan det har påvirket deres hverdag.

Mads Toksværd solgte software-virksomheden DocuBizz ApS til den svenske koncern Vitec Software Group AB

Hvad var jeres motivation til at sælge DocuBizz?

Vi var to ejere, som drev virksomheden. DocuBizz havde nået en størrelse, hvor det var naturligt, at den indgik i en større sammenhæng, og hvor vi kunne tænke mere langsigtet.  Risikominimering var også en del af vores motivation. Min medejer og jeg er begge i 50’erne, så salget var også begrundet i et ønske om højere grad af sikkerhed. Vi så i øjnene, at hvis vi kom i forretningsmæssig modvind, ville det være sent i livet at starte forfra.

Hvad har du opnået med salg af virksomhed:

Jeg har primært opnået økonomisk frihed. Den risiko, der er forbundet med at have alle aktiver bundet i en virksomhed, er vekslet til følelsen af sikkerhed, nu hvor jeg har frie midler.
De frie midler giver mig en følelse af, at uanset hvad der sker, kan jeg leve et liv, hvor jeg ikke er afhængig af eksterne faktorer, eller om jeg i enhver situation får truffet de optimale beslutninger i virksomheden.

Hvad har salget betydet for din hverdag:

Ikke det helt store. Mit engagement i DocuBizz er lige så stort som før. Jeg er stadig direktør i men nu som lønmodtager. Præcis som jeg ønskede.
Det er en stor tilfredsstillelse at indgå i en koncern med en række søsterselskaber. Det giver os blandt andet mulighed for at søge sparring og viden i en større kreds, og at benchmarke inden for murene.

Har du fået det ud af salget, som du ønskede:

Ja – det er tæt på det, jeg forventede. Det skyldes først og fremmest at vi fandt den helt rette køber.

Har du et godt råd til virksomhedsejer, der overvejer salg?

Hvis man gerne vil blive i virksomheden efter salg, kan det virkelig betale sig at gøre sig umage med at finde en køber, der har ægte interesse i din virksomhed og som ønsker at drive den videre med de oprindelige værdier.

Læs casen om salget af DocuBizz

Susanne Nicolaisen solgte familievirksomheden Nicolaisen & Larsen A/S til hollandske Royal Reesink B.V.

Hvad var jeres motivation for at sælge virksomheden?

Alder var den primære motivation. Min bror og jeg ejede familievirksomheden i fællesskab, med mig som direktør. Da jeg nærmede mig 70 år, og min bror var syg, var det tid til at sælge. Vi var enige om at søge eksterne købere. Helst udenlandske købere, der ville overtage både domicil og medarbejdere.
Salget havde ligget i kortene i flere år, så vi var mentalt klar.

Hvad har du opnået ved at sælge:

Vi har opnået at overdrage til den helt rette køber. En hollandsk virksomhed, som virkelig VIL være en spiller på det danske marked, og som er i fuld gang med at udvikle vores familievirksomhed på bedste vis.
Det har stor personlig betydning for mig at se, at virksomheden er i gode hænder. Samtidig er det en stor lettelse at være helt ude.

Hvad har salget betydet for din hverdag:

Salget har først og fremmest betydet meget mere tid til mennesker, der står mig nær – min mand, resten af familien og venner.
Vores virksomheden lå i Vestjylland, og jeg bor i Vedbæk, så før salget var jeg hjemmefra mandag til torsdag hver uge. Den livsform har selvfølgelig kostet nogle afsavn.
Derfor er det dejligt, nu at have masser tid og frihed. Jeg bruger min energi i haven, i fitnesscentret og på de to bestyrelsesposter, jeg fortsat bestrider.

Har du fået det ud af salget, som du ønskede:

Ja bestemt. Målet var en aktiehandel, og det lykkedes at komme succesfuldt gennem salgsprocessen og forhandle vores væsentligste krav og ønsker hjem.
Køberne, Royal Reesink B. V., kom til vores kendskab gennem en god ven fra branchen. Med en dedikeret indsats fra nøglepersoner i firmaet, bestyrelse og ikke mindst Claus Bruun Rasmussen og John Nygaard fra Business Broker, fik vi gennemført en fuldstændig professionel salgsproces.

Læs casen om salget af Nicolaisen & Larsen A/S

Bent Olsen solgte aktiemajoriteten i Artusbyg A/S til Bytømreren A/S

Hvad var jeres motivation til at sælge virksomheden?

Min makker Jesper og jeg har drevet Artusbyg sammen siden 2013 og var igennem en vanskelig periode i 2016-17. Da vi kom om på den anden side, etablerede vi en ny bestyrelse og aftalte i den forbindelse, at vi ville gøre Artusbyg salgsklar til engang omkring 2025.
Men så om der pludselig en køberhenvendelse og vi blev hurtigt enige om at sætte salgsprocessen i gang. Vi solgte aktiemajoriteten og beholdt en minoritet hver.

Hvad har I opnået med salget:

Jesper og jeg har fået en kæmpe grad af tryghed i vores privatøkonomi. Desuden har vi fået revitaliseret vores arbejdsliv på hver sin måde. Jesper har trukket sig lidt tilbage og arbejder mindre nu, mens jeg har gearet op med nye ansvarsområder.

Hvad har salget betydet for din hverdag:

Salget af aktiemajoriteten i Artusbyg har åbnet nye muligheder. Jeg får testet mine evner inden for forretningsudvikling hos Bytømreren.
For eksempel har vi i det nye regi oprettet et entrepriseselskab for at prøve kræfter med byggeri i større skala. Det har jeg gjort nogle dyrekøbte erfaringer med før. Men de erfaringer er værdifulde nu, hvor vi igen har muligheden, denne gang med en bredere ejerkreds og en stærk bestyrelse.
Jeg er også glad for den sparring, jeg nu har adgang til med de andre teamledere. Det er selvfølgelig en kultur, jeg har skullet vænne mig til, når Jesper og jeg har været dem, der vidste bedst. Men det er positivt at have direkte adgang til andre, der ved mindst lige så meget.
Desuden er jeg begyndt på en Mini MBA som supplement til min 9. klasse og mureruddannelsen. Det har jeg haft lyst til før, men nu er timingen rigtig – det giver mening, at jeg bliver klogere på forretningsudvikling, strategier og forandringsledelse i vores nye regi.

Har du fået det ud af at sælge virksomhed, som du ønskede:

Jeg har opnået meget mere. Når vi ser tilbage på Artusbyg, før vi solgte, er Jesper og jeg enige om, at vi var begyndt at vise træthedstegn. Forretningen kørte stort set af sig selv, og vi trængte til at komme ud og blive rusket lidt. Alene derfor var salget perfekt.
Desuden fik vi vores ønske om pris for salg af aktiemajoriteten honoreret. Og alle vores lidt nervøse tanker om, hvordan det ville være at blive en del af en større virksomhed, er blevet gjort til skamme.

Læs casen om salget af Artusbyg

Se de seneste kundecases

2023-09-29T10:20:45+02:00
Go to Top