Salg af virksomhed til kapitalfond – hvad er op og ned?

Enhver, der har set Tv-programmet Løvens Hule, ved, at en kapitalinvestor er en pengestærk person, der skyder penge og knowhow ind i virksomheder. Modellen er her, at investoren ”løven” køber en minoritet af virksomheden med det sigte at skabe en værdiforøgelse i virksomheden sammen med stifter. Buy and Build hedder det i branchen.

Derfor køber kapitalfonde privatejede virksomheder

Samme princip gælder, hvis vi skifter ordet kapitalinvestor ud med kapitalfond. Virksomhedsrådgiver og partner i Business Broker Klaus Termansen forklarer:

”Kapitalfonde køber og udvikler virksomheder. De har som udgangspunkt en ejermæssig tidshorisont på 3 – 7 år. Midlerne til at købe virksomheder for kommer typisk fra pensionskasser, banker, andre store investorer der forvalter formuer og private velhavere. Kapitalfondene investerer i privatejede virksomheder for at skabe værdiforøgelse, der tjener hele ejerkredsens interesse.”

I Danmark findes der mere end 80 aktive kapitalfonde, hvoraf nogle er udenlandske. Det er en tredobling på 15 år. Kapitalfondenes fokus er ikke ens. Det er forskelligt, om de fokuserer på minoritets- eller majoritetsejerskab. Altså ejer over eller under 50 procent af virksomheden. Endvidere er virksomhedsstørrelse og brancher også differentieret. Når en kapitalfond køber sig ind i en mindre eller mellemstor privatejet virksomhed, er det ofte for at konsolidere sig på et marked, hvor de allerede ejer en større virksomhed, fortæller Klaus Termansen. Hvis kapitalfonden ønsker kontrol over selskabet, så køber de mere end 50 procent. Andre gange ønsker de minoritetsejerskab og køber en ejerandel på under 50 procent. Udover penge til de sælgende aktionærer, kan kapitalfonde også indskyde ny kapital i selskabet for at udmønte en vækststrategi i virksomheden. Endelig tilfører de kompetencer til virksomheden i form af en bestyrelsespost eller generationsskifte i ledelsen.

Hvornår er det relevant at sælge en virksomhed til en kapitalfond?

Er du indehaver af en virksomhed eller en del af ejerkredsen i et selskab, er det særligt i disse to situationer, hvor det kan være interessant at sælge en aktieandel til en kapitalfond:

  • Salg af virksomhed til en kapitalfond er relevant, når en virksomhedsejer har ambitioner om forretningsudvikling og ønsker at tilføre kapital og specifikke kompetencer. Og evt. mulighed for at geninvestere en del af sit provenu fra salget, således at man fortsat er med i ejerkredsen og har mulighed for en ny gevinst, når kapitalfonden sælger virksomheden igen.
  • Salg af virksomhed til en kapitalfond er relevant i virksomheder med en ejerkreds, hvor en enkelt ejer ønsker at sælge sine aktier i selskabet, mens de øvrige ejere foretrækker at beholde deres aktier. Den situation ses ofte i selskaber, hvor den ene ejer er ældre end de andre og er parat til et generationsskifte før de øvrige ejere.

Ejerkredsen får større frihed ved salg til kapitalfond

Med en kapitalfond i ejerkredsen opnår de øvrige ejere en fordel, som ofte ikke er tilstede, hvis en industriel partner bliver medejer, lyder det fra Klaus Termansen:

”Har man først solgt en aktieandel til en industriel investor, har man med stor sandsynlighed også valgt, at samme investor køber de resterende aktier den dag, hvor de øvrige ejere ønsker at trække sig ud.”, siger han.

Rådgiveren uddyber:

”Sælger man derimod en aktieandel til en kapitalfond, står de, der har majoriteten, mere frit i forhold til, hvem de optimalt set vil sælge til i forbindelse med en senere exit. Typisk vil kapitalfonden være interesseret i at træde ud af virksomheden synkront med resten af ejerkredsen”.

Business Broker rådgiver i salg til kapitalfond

Klaus Termansen har som partner i Business Broker varetaget rollen som rådgiver i salgsprocessen i en lang række ejerskifter i virksomheder. På den baggrund understreger han, at en aktieoverdragelse til en kapitalfond langt fra altid er den rette løsning.

”Ethvert virksomhedssalg er unikt. Når Business Broker bliver engageret som rådgivere i salg af virksomhed, er første skridt i en salgsprocessen altid en strategisk afklaring inklusiv markedsanalyse. Det bedste match kan vise sig at være et helt andet end det, virksomhedsejerne oprindeligt havde i tankerne,” siger Klaus Termansen.

Få et indblik i de transaktioner, Business Broker har været rådgivere i.  

2023-11-17T11:36:57+01:00
Go to Top