Bytømreren A/S udvider forretningen og køber Artusbyg A/S

Artusbyg A/S har siden 2013 serviceret erhvervslivet plus offentlige og private kunder i Vejleområdet med alle typer af håndværker- og serviceopgaver.

Indehaverne Jesper Jensen og Bent Olsen har fra dag ét delt ejerskabet og har i fællesskab bygget virksomheden op til i dag at have 60 medarbejdere inden for tømrer-, murer-, maler og kloakfagene.

Nu har de to stiftere af Artusbyg solgt aktiemajoriteten i selskabet til Bytømreren A/S. Selv beholder de hver 15 procent af aktierne og har fortsat det fulde ansvar for den daglige ledelse. Artusbygs navn og logo forbliver uændret.

Som resultatet af ejerskiftet står Artusbyg som en endnu stærkere service- og entreprenørvirksomhed. Bytømreren tæller med købet af Artusbyg nu i alt 250 dygtige medarbejdere.

Effektiv salgsproces i håndværkervirksomheden

Business Brokers rådgivere Ole Jensen og Klaus Termansen har bistået Artusbyg igennem den effektive og målrettede salgsproces.

”Der var meget tidligt i processen den rette kemi tilstede mellem sælger og køber, hvilket har medvirket til en god fremdrift i forløbet frem mod ejerskiftet”, forklarer Ole Jensen.

Business Brokers har på Artusbygs vegne gennemført hele salgsprocessen med forhandling af rammeaftale og due diligence frem til endelig aktieoverdragelse. En proces, der ifølge Ole Jensen sikrer, at der nu er et solidt fundament for et godt samarbejde mellem Artusbyg og Bytømreren.

Ros til Business Brokers håndværk i salgsproces

Egentlig havde sælgerne Bent Olsen og Jesper Jensen ikke planer om at sælge deres håndværksvirksomhed før om nogle år. Men da Bytømreren uopfordret henvendte sig, var det alligevel oplagt at forfølge muligheden, vurderede de.

”Vi har bemærket, at udviklingen i branchen går mod konsolidering. Derfor synes vi, at det var værd at gå videre, da køber bankede på. Vi kunne hurtigt konstatere, at vores måde at drive forretning på, passede sammen med Bytømrerens”, husker Bent Olsen.

Selvom Artusbyg allerede havde en køberkandidat, inden Business Brokers rådgivere blev involveret, har der fra sælgers side aldrig været tvivl om, at de ville have professionel bistand i salgsprocessen.

”Vi er gode håndværkere, men har aldrig prøvet at sælge en virksomhed. Derfor har vi ikke forstand på at læse, hvad der reelt står i et budbrev eller i en overdragelsesaftale. Vi havde flere episoder undervejs, hvor vi forstod købers oplæg på en måde, men hvor Business Broker ”oversatte” oplægget for os, og der faktisk stod noget helt andet. Så Ole og Klaus’ bistand har betydet, at vi har fået den aftale, vi reelt ønskede”, fremhæver sælger Bent Olsen.

Fordele for medejere og medarbejdere i håndværksvirksomheden

Ifølge Business Brokers rådgiver er der udsigt til synergi i den nye virksomhedskonstruktion:

”Køber og sælger åbner med dette ejerskifte døre for hinanden. Bytømreren får med købet af aktier i Artusbyg direkte adgang til hele Trekantsområdet. Dermed kan de realisere deres vækstplaner. For Artusbyg giver det endnu flere muligheder for at servicere erhvervskunder, boligforeninger og forsikringsselskaber”, vurderer Ole Jensen

Sælger Bent Olsen er enig i, at fremtiden ser lys ud for alle i Artusbyg:

”Med salget af aktiemajoriteten har vi fået vished for, at vores virksomhed fortsat vil stå stærkt trods skærpet konkurrence. Det motiverer os til at give den ekstra gas de kommende år. Desuden er det en stor tilfredsstillelse at vide, at vi kan tilbyde medarbejderne nogle udviklingsmuligheder, efter at vi er blevet en del af en større virksomhed”.

ARTUSBYG A/S

Bytømreren A/S
overtager aktiemajoriteten i Artusbyg A/S

Opgave: At bistå sælgerne i salgsprocessen fra første henvendelse til transaktion.

Løsning: De to sælgere af Artusbyg fortsætter som daglige ledere. De beholder en aktieminoritet i selskabet.

Resultat: Artusbyg bliver en del af Bytømreren, der dermed har 250 ansatte. Aktieoverdragelsen baner vejen for en endnu stærkere service- og entreprenørvirksomhed med afdelinger i Aarhus, Odder, Horsens og nu også i Vejle.

Artusbyg løser serviceopgaver inden for tømrer-, murer-, maler- og kloakarbejde. Artusbyg har kunder på erhvervs- og privatmarkedet såvel som i det offentlige.

Business Broker A/S rådgav sælger.

Bent Olsen fremhæver tre ting:

  • Ole Jensen og Klaus Termansen har optimeret vores vilkår
  • Business Broker har været gode til at oversætte de ønsker, vi havde i hovedet, til konkrete elementer i forhandlingsprocessen
  • Samarbejdet med Business Broker har betydet, at vi har kunnet fokusere på at drive vores forretning, mens salgsprocessen stod på