Dansk softwarevirksomhed solgt til international køber

Den københavnske softwarevirksomhed DocuBizz ApS tilbyder cloud-baserede løsninger, der sikrer mellemstore virksomheder et automatisk workflow af indkøbsfakturaer og registreringer.

DocuBizz’ SaaS-løsning er skræddersyet til autobranchen, som omfatter forhandlere af person- og lastbiler, men også genanvendelse af metal. De primære markeder er Skandinavien, Tyskland og USA.

Efter en struktureret salgsproces er virksomheden overdraget til svenske børsnoterede koncern Vitec Software Group AB, som opkøber veldrevne softwarevirksomheder på nichemarkeder. Koncernen omfatter mere end 40 tilkøbte selskaber, heriblandt selskaber, der ligesom DocuBizz, har fokus på løsninger til automatisering af administrative processer.

Køber softwarevirksomhed for at beholde

Klaus Termansen og Claus Bruun Rasmussen har været rådgivere for DocuBizz i salgsprocessen.

”Softwarebranchen er præget af stor fokus på konsolidering i disse år. Det resulterede i positiv respons fra en række køberkandidater i både ind- og udland, da vi gik i markedet med DocuBizz’ salgsprospekt”, forklarer Claus Bruun Rasmussen.

Business Brokers tilgang til salgsprocessen passede sælger godt, fortæller direktør i Docubizz Mads Toksværd:

”Den brede søgning gav os sikkerhed for, at vi gik i forhandling med den rette kandidat. Vi har solgt til Vitec, fordi det er en koncern der køber virksomheder for at udvikle og beholde dem, i modsætning til en kapitalfond, der jagter en kortsigtet gevinst.”

Værdisætning af softwarevirksomhed spot on

Mads Toksværd og hans medejer Roar Bregnholt valgte Business Broker som deres virksomhedsmægler på grund af Business Brokers tidligere erfaringer med salg af softwarevirksomheder.

Særligt Claus Bruun Rasmussen og Klaus Termansens tilgang til værdiansættelsen imponerede direktøren.

”Der er ingen tvivl om, at Business Broker er dygtige rådgivere. Deres værdisætning af vores virksomhed kunne ikke have ramt markedet bedre”, fremhæver Mads Toksværd.

DocuBizz har 11 faste medarbejdere. Med købet af virksomheden opnår Vitec særlige kompetencer inden for løsninger til digitalisering af indkøbsfakturaflow med internationalt perspektiv og aktiviteter i mange lande.

Virksomhedsmægler forhandler direkte med køber

Claus Bruun Rasmussen og Klaus Termansen gennemførte forhandlingerne direkte med Vitecs repræsentanter og M&A-team.

”Det resulterer i den bedste løsning for virksomheden og sælger, at vi ikke bruger udenlandske mellemled, men forhandler direkte med køber. Det er vores erfaring fra rækken af internationale handler, at vi således langt bedre kan præsentere vores kundes interesse overfor en potentiel fremtidig ejer, samt opnå direkte føling med et potentiel match imellem køber og sælger”, fortæller Klaus Termansen fra Business Broker.

Både køber og sælger drager fordele af Business Broker direkte forhandlinger. Tilgangen giver den nødvendige viden om købers prioriteter, som danner et stærkt aftalegrundlag, der tilgodeser begge parter i virksomhedshandlen.

Sparring med softwarespecialister i koncern

Stifterne af DocuBizz beholder deres direktørposter i virksomheden efter ejerskiftet. Om den nye hverdag siger Mads Toksværd:

”Jeg ser frem til den ro, der ligger i at være en del af en større koncern med en strategi, der matcher vores og som har et stort kapitalberedskab. Fagligt glæder jeg mig til kunne sparre på tværs af en organisation med 1000 medarbejdere, som har ekspertise inden for softwareløsninger”.

Stifterne af DocuBizz har med salget til Vitec Software Group opnået en attraktiv samlet løsning, der inkluderer et vist element af earnout.

DOCUBIZZ

Vitec Software Group AB
erhvervede DocuBizz ApS

Opgave: Salg af virksomheden for at accelerere international vækst.

Løsning: En struktureret proces resulterede i et strategisk salg af DocuBizz til svensk børsnoteret koncern.

Resultat: Med købet af DocuBizz opnår VITEC AB nye kompetencer inden for løsninger til digitalt fakturaflow med internationalt perspektiv.

DocuBizz ApS udvikler og sælger software (SaaS) til fakturahåndtering med fokus på bil- og recyclingindustri i Nordeuropa og USA.

Business Broker A/S rådgav sælger.

Mads Toksværd fremhæver tre ting:

  • Business Brokers rådgivere gør deres salgsarbejde virkelig godt – de sørger for at holde købers interesse intakt og sikre fremdrift i processen.
  • Det er tydeligt, at Claus Bruun Rasmusen og Klaus Termansen har gennemført mange transaktioner. De er hele tiden et skridt foran og velforberedte på, hvordan casen ser ud fra købers side.
  • Business Brokers har en handlingsorienteret tilgang til salg af virksomhed. Vi har haft et effektivt samarbejde.