Skomø A/S solgt til Lagercrantz Group AB

Skomø A/S har siden 1969 været Skandinaviens førende leverandør af profileringsartikler til bil- og campingbranchen. Lagercrantz Group AB er en svensk teknikkoncern, der besidder mere end 40 industriselskaber i Skandinavien.

Skomø har bygget videre på erfaringer fra autobranchen og henvender sig i dag til tre segmenter: Auto- og caravanbranchen, ejendomsmæglere/real estate samt retail.

Svensk selskab erhverver aktiekapitalen

Skomø er en konceptsælgende virksomhed og henvender sig primært til kunder inden for kædedrift. Virksomhedens unikke kompetencer ligger i udvikling af koncepter sammen med kædernes hovedkontor og efterfølgende varetagelse af salg og service til de enkelte medlemmer/forretninger. Virksomheden har ca. 35 ansatte med base i Ebeltoft.

Skomø har været igennem en flot vækst og udvikling, og står nu stærkt rustet til at tage næste skridt i virksomhedens planlagte udvikling med hensyn til produkter og markeder.

Business Broker har rådgivet sælger i en struktureret salgsproces, hvor Lagercrantz Group, der er børsnoteret i Sverige, har erhvervet 100 % af aktiekapitalen. Skomøs tidligere ejere: Annette og Tommy Bøgehøj fortsætter i virksomheden som hidtil.

Skomø forbliver selvstændig virksomhed

Med valget af Lagercrantz Group som ny ejer er der lagt vægt på at sikre, at Skomø kan forblive en selvstændig virksomhed med en professionel servicering af kunderne samtidig med, at der kan sættes ekstra fokus på yderligere udvikling af virksomheden i de kommende år.

Annette og Tommy Bøgehøj udtaler:

“Vi var hos Skomø meget opmærksomme på, hvem der skulle have æren af at finde nye ejere til vores virksomhed. Vi var igennem en meget grundig udvælgelsesproces, hvor vi lagde vægt på professionalisme, netværk, engagement, og i at man forstod sjælen og kulturen i vores virksomhed, for kun hermed kunne man finde den rette ejer.

Vi valgte ud fra disse kriterier Business Broker, som igennem hele processen har ageret til stor tilfredshed både, hvad angår forståelsen af virksomheden, udarbejdelse af præsentationsmateriale og fremfindelse af potentielle emner. Business Broker har også i slutfasen været medvirkende til, at både det juridiske, økonomiske og mentale gik op i en højere enhed. Vi har haft et super godt samarbejde med Business Broker, som vi klart kan anbefale”.

John Nygaard og Claus Bruun Rasmussen oplyser, at transaktionen er kommet på plads med en løsningsmodel, der sikrer virksomhedens fremtidige udvikling og rettidigt har løst et generationsskifte for sælgerne.

Lagercrantz Group er en seriøs og erfaren teknikkoncern, der besidder mere end 40 industriselskaber i Skandinavien og med dem som partner, er Skomø godt rustet til fremtiden.

Kontakt os for at drøfte branchekonsolidering, opkøb eller salg.

SKOMØ A/S

Lagercrantz Group AB
erhvervede Skomø A/S

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 100 % ejer.

Resultat: Skomøs ejere har opnået den ønskede løsning på et rettidigt generationsskifte af virksomheden, således næste skridt i virksomhedens vækstplan kan realiseres.

Skomø A/S er en konceptsælgende virksomhed, der henvender sig til kæder i tre segmenter: Auto- og caravanbranchen, ejendoms-mæglere/real estate samt retail.

Business Broker A/S rådgav sælger.