Mail icon Print icon

Generationsskifteplan


"Business Broker udarbejder Generationsskifte Planer, hvis formål er at øge værdierne, omlægge finansieringen og opstille attraktive modeller for overtagelse".
- Claus Bruun Rasmussen, virksomhedsmægler

Analyser viser, at et markant antal danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de næste 3-5 år.

Mindre end 25 % af disse ejerskifter forventes løst ved videreførelse inden for familien.

De resterende 75 % skal løses ved salg af virksomheden, sammenlægning med anden virksomhed eller i værste fald afvikling.

Samtidig bliver antallet af potentielle købere mindre i takt med færre købedygtige virksomheder og faldende årgange for arbejdende købere.

Derfor er det nødvendigt at gøre en virksomhed, der står over for et generationsskifte, så attraktiv som overhovedet muligt.

Et generationsskifte er ofte en stor proces for en virksomhedsejer. Business Broker udarbejder GenerationsskiftePlaner®, der har til formål at øge/synliggøre værdierne.

Dette sker via en gennemgang bl.a. følgende forhold i tæt dialog mellem virksomhedsejer og vores rådgivere:

 • Omlægning af finansieringen
 • Tilrettelæggelse af proceduren ved et salg
 • Opstilling af attraktive modeller for overtagelse

Det vil sige generelt anvise løsninger for ejeren af virksomheden, der betyder forbedrede muligheder for at tiltrække gode købere i en stadig hårdere konkurrence.

En GenerationsskiftePlan® omfatter:

 • Økonomisk analyse
 • Analyse af produkt-, markeds- og konkurrencemæssige forhold
 • SWOT-analyse
 • Salgbarhedsanalyse
 • Værdiansættelse
 • Forslag til forbedringer af provenuet
 • Forslag til finansiering af købesummen
 • Køberkandidater identificeres - herunder med fokus på branchekonsolidering