Ingeniørværket ApS solgt til Norconsult A/S

Ingeniørværket ApS har på bare ti år skabt sig en stærk position i Esbjerg og omegn som mellemstor rådgivende ingeniørvirksomhed med 26 medarbejdere.
De typiske opgaver er projektering, bygherrerådgivning samt projekt- og byggeledelse.

Som resultat af en struktureret salgsproces er ejerskabet af virksomheden overgået til Norconsult A/S, der, beskæftiger 560 medarbejdere i Danmark, og samlet tæller 5.600 ansatte hovedsageligt i Norden.

Dermed er generationsskiftet en realitet i den virksomhed, som stifter Finn Bojsen har bygget op sammen med medejer Tage Øhlenschlæger.

Rådgivende ingeniørvirksomhed attraktiv for opkøb

Business Broker har bistået Ingeniørværket i den strukturerede salgsproces. Teamet bestod af Ole Jensen og Claus Bruun Rasmussen, der har rådgivet sælger med en bred afsøgning af markedet og udvælgelse af seriøse køberkandidater samt endelig forhandling og closing med den rette køber.

Ifølge Ole Jensen har Ingeniørværket været en attraktiv case for virksomheder med ønske om opkøb.

”Ingeniørværket er en veldrevet virksomhed med dygtige medarbejdere, der kan fremvise dokumentation for, at der er sund økonomi i hver eneste opgave, de løser. Det vægter en potentiel køber naturligvis”, siger han.

En anden faktor, der har haft betydning for værdisætningen af Ingeniørværket, er geografisk placering og kundegrundlag.

”De store rådgivende ingeniørvirksomheder opkøber ikke længere alene for at konsolidere sig, men også for at opnå et strategisk mål inden for en niche eller et geografisk område. Ingeniørværket har stærke kompetencer inden for byggeri og mange lokale kontakter i en stor del af Vestjylland. På den måde får Norconsult, direkte adgang til vækstmarkedet i Vestjylland med købet af Ingeniørværket”, pointerer Ole Jensen.

Rådgiver i salg af ingeniørvirksomhed

Sælger Finn Bojsen ser tilbage på en salgsproces, hvor Business Brokers ydelser både har skabt ro og fremdrift.

”Det har været en lang proces med utrolig mange elementer i form af dokumenter, taktik og krav om viden inden for økonomi og jura. Det kunne vi ikke have håndteret uden Business Broker”, udtaler Finn Bojsen.

Som et eksempel fremhæver han, at Business Broker formåede at fremlægge løsningsforslag, der også var attraktive for køber.

”Vi har haft to meget erfarne brokere til rådighed, og vi er meget tilfredse med deres tilgang og den proces, de har drevet for os”, tilføjer han.

Generationsskifte hos rådgivende ingeniører

Set fra Business Brokers side, er Finn Bojsen og Tage Øhlenschlægers beslutning om at sælge deres virksomhed et eksempel på rettidig omhu.

”Køber af en rådgivende ingeniørvirksomhed stiller krav om, at de får adgang til virksomhedens knowhow og netværk. Her besidder ledelsen ofte nøglepositioner. Derfor er det rettidig omhu, at Finn Bojsen søger nyt ejerskab nu, mens han er i begyndelsen af 60’erne”, fortæller Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker.

Finn Bojsen har indgået aftale med Norconsult om fortsætte som direktør i de kommende år.

Tage Øhlenschlæger, der er i 40’erne, fortsætter i sin stilling som projektchef.

For Finn Bojesen er salget af hans virksomhed ikke alene et generationsskifte, der sikrer hans exit på sigt. Han ser også ejerskiftet som en fremtidssikring for sine medarbejdere.

”Medarbejderne får mulighed for at bidrage til nye typer opgaver og indgå i nye faglige sammenhænge, der styrker deres kompetencer.”

INGENIØRVÆRKET ApS

Norconsult A/S
erhvervede Ingeniørværket ApS

Opgave: Rettidigt generationsskifte i succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed.

Løsning: En struktureret salgsproces resulterede i strategisk salg af Ingeniørværket ApS til Norconsult A/S i Danmark.

Resultat:  Som en del af Norconsult kan Ingeniørværket forsætte sin vækst til gavn for både kunder og medarbejdere.

Ingeniørværket er et rådgivende ingeniørfirma i Esbjerg og Horsens, som tilbyder rådgivning til private og offentlige bygherrer indenfor alle byggeriets områder.

Business Broker rådgav sælger.

Finn Bojsen fremhæver tre ting:

  • Business Broker har udvist et stort overblik i vores salgsproces
  • Ole og Claus har foretaget nogle skarpe vurderinger af de købstilbud, vi har fået. Det har ført os frem til den rette løsning
  • Alle vores aftaler med Business Broker er blevet overholdt