Mail icon Print icon

Strategifokusering og opfølgning

"Business Broker sikrer fokus på de strategiske mål og aftalte handlingsplaner. Direktør og funktionschefer udfører forandringsledelse med langt større præcision, når vi er på sidelinjen med sparring og fastholdelse af de trufne beslutninger. Det skaber høj værdi for ejerkredsen."
- John Klindt, virksomhedsmægler

Skab klare strategiske mål - og følg op på dem!

Virksomhedens forretningsplan og strategi kan have mange praktiske udformninger – startende med en klar tanke i ejerens hoved og sluttende med en flot præsentation af velgennemtænkte strategiske mål og indsatsområder.

Vi rådgiver om fastlæggelse af overordnet strategi og handlingsplaner, og i mange tilfælde bliver vi også involveret i implementeringen af disse aktiviteter. Det skyldes, at ejerledere er travlt optaget af virksomhedsdrift og derfor har en tendens til at udsætte de strategiske valg og detailplanlægning af forandringer. Forsinkelser koster indtjening og konkurrencekraft, og Business Broker er derfor en god investering som sparringspartner i opfølgning på fremdriften med de strategiske beslutninger.

I praksis taler vi oftest om en møderække over 3-6 måneder, hvor vi støtter ledelse og bestyrelse med at få målt, synliggjort og gennemført vigtige forandringer i virksomheden. Det sker typisk gennem deltagelse i ledermøder og assistance til planlægning og konsekvensberegning af investeringsprogrammer, vækstplaner, flytninger, sammenlægninger, nedlukninger eller opkøbsundersøgelser.

Her er ingen opgaver ens, og vi er derfor parat til et uforpligtende møde om præcis din problemstilling og vores muligheder for at skabe værdi i jeres virksomhed.

Vores slogan er ikke tilfældigt: Overblik og handlekraft – vi skaber resultater!