Generationsskifte i nichevirksomhed inden for håndværk og udeliv

Linå A/S  har siden 1984 været fast leverandør af materialer, redskaber og maskiner til de kreative og håndværksmæssige fag i skoler og institutioner. Virksomheden er etableret i Silkeborg og ejet af Søren Christiansen med fokus på salg til de skandinaviske markeder.

I et generationsskifte overgår ejerskabet af selskabet til investeringsselskabet Investor Hub Viborg A/S og management buy-in partner Martin Byg.

Ole Jensen og John Nygaard fra Business Broker var sælgers rådgiver i salgsprocessen.

Business Broker matcher handelsmand og investor

De nye ejere af Linå A/S kendte ikke hinanden, før de i fortrolighed blev kontaktet af Business Broker og fik forelagt virksomhedspræsentationen.

”Linå er en mindre nichevirksomhed, og derfor opererede vi allerede i den indledende fase med et eksklusivt felt af potentielle købere”, fortæller Ole Jensen.

Martin Byg, som har solid erfaring fra handels- og logistikbranchen, viste hurtigt seriøs interesse for at træde ind i Linå som ny ejer og direktør. Han ønskede dog en finansiel partner.

Salgsprocessens næste fase bestod derfor i at finde den rette investor og finansielle partner. Business Brokers præsentation af casen for Viborg Investor Hub A/S resulterede i et både personligt og finansielt match mellem de to købere.

Omstilling til e-handel gavner salg af virksomhed

De nye ejere af Linå A/S overtager en virksomhed, som er leverandør til størstedelen af landets skoler. Linå A/S har indkøbsaftaler med en række kommuner. Virksomheden har dermed en solid markedsandel i kerneforretningen.

Derudover har Linås ledelse formået at udvikle forretningen i takt med tidens tendenser. Linås omlægning til salg via en digitale handelsplatform har været en central del af udviklingen af virksomheden de seneste år. Det har haft positiv betydning for værdiansættelsen.

”Linås webshop har eksponeret virksomheden for helt nye segmenter på det private marked. Salg til private med en håndværksmæssig hobby er vokset. Særligt salg af produkter til udeliv og familier, der ønsker et aktivt fritidsliv sammen med deres børn, er et vækstmarked, som Linå har fået tag i. Det rummer et stort yderligere vækstpotentiale, som køber kan udnytte”, vurderer John Nygaard.

Virksomhedssalg med mange vækstmuligheder

Salgsforløbet for Linå A/S er delvist foregået midt i en coronatid. Også set i det lys, har Linås digitale omstilling sat sælger i en gunstig forhandlingssituation i relation til at afhænde virksomheden.

For nærmest omvendt proportionalt med at Linås salg til skoler og institutioner gik i stå med coronanedlukning, voksede salget på privatmarkedet. Det forklarer Ole Jensen:

”Linå har forstået at udnytte det nye forretningspotentiale. I en tid, hvor myndighederne opfordrer til udendørs samvær, er det attraktivt at kunne bestille en kasse med båludstyr på nettet. Det har skabt gode salgstal på nye markeder. Desuden har det givet en tryghed hos køber i forhold til at investere i et selskab midt i en vanskelig coronatid.

De nye ejere af Linå A/S har overtaget en virksomhed med en solid forretning på det kommunale marked i Danmark og Sverige og et stort potentiale for vækst på privatmarkedet i flere europæiske lande. Handelsplatformen rummer desuden uudtømmelige muligheder for produkter til udeliv og familietid.

Sælger vil fremover fokusere fuldt ud på et nyt forretningsområde, han har etableret sideløbende med aktiviteterne i Linå A/S.

LINÅ A/S

Investor Hub Viborg og MBI’er Martin Byg
erhvervede Linå A/S

Opgave: Generationsskifte i handelsvirksomhed med stærk fagkompetence.

Løsning: Salg til nye ejere, der besidder de rette kompetencer for at fortsætte den positive udvikling i Linå A/S.

Resultat: En stærk konstellation mellem et investeringsselskab som majoritetsejer og en forretningsorienteret management buy-in-kandidat.

Linå A/S er en nichevirksomhed med salg af et stort udvalg af redskaber og materialer til kreative fag og udeliv. Kunderne er skoler, institutioner og private.

Business Broker A/S rådgav sælger.