Transportvirksomheden Marius Christensen og Sønner A/S kører videre hos Jens Konrad A/S

Familievirksomheden Marius Christensen & Sønner A/S har drevet vognmandsforretning i Ikast i knapt 100 år. Senest under ledelse af direktør og ejer Bo Marius Christensen, som er tredje generation.

Nu har selskabet skiftet ejer. Indehaverne af Jens Konrad A/S, også en familiedrevet vognmandsforretning i nabokommunen Silkeborg, har gennemført et strategisk køb af Marius Christensen & Sønner A/S.

De røde lastbiler fra Ikast vil dog forsat være at se på landevejene, da Marius Christensen & Sønner A/S fremover vil være et søsterselskab til Jens Konrad A/S.

Udvidelse af transportforretning

Claus Bruun Rasmussen og John Klindt har været Bo Marius Christensens rådgivere i salget af familievirksomheden.

Den strukturerede salgsproces indebar en bred køberdialog med flere interesserede parter i branchen, hvilket resulterede i, at Jens Konrad A/S har erhvervet 100 procent af aktierne.

Partner i Business Broker John Klindt beskriver:

”Marius Christensen har meget stærke kompetencer inden for transport af asfalt. Det er en ekspertise, som Jens Konrad hidtil ikke har kunnet tilbyde deres kunder, men da vi henvendte os og introducerede, at Bo Marius Christensen ønskede at sælge, øjnede bestyrelsen og indehaveren af Jens Konrad en mulighed for vækst og synergi”.

Generationsskifte til ekstern køber

Timingen var god. Bo Marius Christensens ønske om generationsskifte til en ekstern køber flugtede med, at man hos Jens Konrad planlagde at udvide forretningen. Dermed er overtagelsen af Marius Christensen & Sønner A/S et strategisk køb. Det nye ejerskab tilføjer større geografisk hjemmebane samt endnu et fagområde til Jens Konrads specialer, som i forvejen tæller silotransport, godstransport og entreprenørkørsel.

Sælger Bo Marius Christensen er tilfreds med Business Brokers rådgivning:

”Det betyder meget for mig, at virksomhedskulturen hos køber også hviler på troværdighed og sobre aftaler, som vores virksomhed altid har gjort. Jeg har derfor tillid til, at ånden i Marius Christensen og Sønner lever videre hos Jens Konrad”.

Sælger ser tilbage på et salgsforløb, der har kørt efter en snor:

”Den estimerede tidsramme, som Business Brokers rådgivere skitserede på vores første møder, har holdt stik hele vejen. Forløbet har været kørt meget professionelt”.

God fremdrift i virksomhedsoverdragelsen

Også set fra Business Brokers side har god fremdrift kendetegnet salgsprocessen.

”Salget af Marius Christensen og Sønner A/S er baseret på en god og konstruktiv dialog mellem køber og sælger hele vejen fra første kontakt til gennemført transaktion”, siger John Klindt.

Bo Marius Christensen fortsætter i bestyrelsen for Marius Christensen & Sønner A/S og bliver desuden konsulent for virksomheden.

”Efter overdragelsesprocessen, stiller jeg min erfaring til rådighed i forhold til at udvikle virksomheden og bidrage med opsøgende salg”, udtaler Bo Marius Christensen.

MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S

Jens Konrad A/S
erhvervede Marius Christensen & Sønner A/S

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den lokale kollega Jens Konrad A/S foretrukket som ny 100 % ejer.

Resultat: Sælger har opnået den ønskede løsning på et rettidigt generationsskifte af Marius Christensen & Sønner A/S, således at den traditionsrige virksomhed er sikret en fremtidig udvikling. Køber har samtidig opnået en strategisk udvidelse af sit forretningsområde.

Marius Christensen & Sønner A/S er en mellemstor vognmandsforretning, der hovedsagelig leverer ydelser til asfaltsegmentet.

Business Broker A/S rådgav sælger.

Bo Marius Christensen fremhæver tre ting:

  • Business Broker har stor finansiel indsigt
  • Business Brokers forhandlingsstrategi var den rette. Det var tydeligt, at de har stor erfaring med at forhandle
  • Business Broker har været gode til at afkode ånden i vores virksomhed