Asfaltproducent opkøber fabrik – vejen er banet for optimeret produktion

Peab Asfalt A/S opkøber Super Asfalts fabrik ved Prøvestenen i København.

Med nyerhvervelsen indtager Peab Asfalt et moderne, fem år gammelt produktionsanlæg direkte ved havnefronten. Det giver logistikfordele og reducerer Peab Asfalts CO2-udledning.

”Overtagelsen af fabrikken på Prøvestenen betyder, at vi holder produktionskapaciteten oppe og fortsat giver vores kunder den bedste service og kvalitet”, udtaler administrerende direktør i Peab Asfalt, Claus Terkildsen.

Business Brokers rådgivere Claus Bruun Rasmussen og John Klindt har bistået Peab Asfalt i opkøbsprocessen.

Opkøb af fabrik via virksomhedsmægler på under seks måneder

Siden 1929 har Peab Asfalt produceret asfalt til det danske marked på en fabrik ved Kastrup, men placeringen tæt på beboelse var behæftet med begrænsninger for, i hvilke tidsrum, anlægget må køre. Desuden er grunden sat til salg. Derfor var tiden ifølge direktør Claus Terkilsen inde til at rykke produktionen.

Ledelsen i Peab Asfalt bad Business Broker om at undersøge mulighederne for at købe et asfaltanlæg, der kunne opfylde et stigende kapacitetsbehov og den tiltagende efterspørgsel på øget genbrug af gammel asfalt i produktion af ny belægning.

”Peab var på forhånd interesseret i at købe Super Asfalts anlæg, men ønskede fuld anonymitet i de indledende faser for ikke at skabe unødig uro i den forholdsvis lille branche. Derfor kontaktede vi ejerkredsen bag Super Asfalt på Peabs vegne og gennemførte anonyme forhandlinger frem til underskrivelsen af Letter of Intent, LOI”, fortæller John Klindt.

Da Business Broker henvendte sig, var ejerkredsen i Super Asfalt ikke i en aktiv salgsproces, men interessen for et salg af virksomheden blev hurtigt vakt.

”Både køber og sælger har bidraget til et konstruktivt samarbejde og forhandlingsforløb, som resulterede i, at processen for ejerskiftet blev gennemført på under seks måneder”, siger Claus Bruun Rasmussen.

Konkrete fordele ved at benytte virksomhedsmægler til opkøb

Den nye ejer af asfaltfabrikken ved Prøvestenen er særdeles godt tilfreds med Business Brokers indsats.

”Jeg tror ikke, at vi var kommet i mål uden Business Broker. For eksempel ville vi ikke selv have kunnet etablere samme nøgterne og professionelle rammer for forhandlingerne – det var en forudsætning for ejerskiftet”, siger Claus Terkildsen.

Han peger på endnu en fordel ved at samarbejde med eksterne virksomhedsmæglere i opkøbsprocessen.

”Med Business Broker som tovholder kunne vi opfylde vores ønske om at tage de første drøftelser med Super Asfalt anonymt”, fremhæver direktøren.

100 procent købers rådgiver i opkøbsproces

Business Broker har været købers rådgiver i hele købsprocessen og varetaget projektlederrollen. Mere specifikt har rådgiverne John Klindt og Claus Bruun Rasmussen bistået Peab Asfalt i:

Opkøb giver udsigt til effektiv produktion af asfalt

Da Peab Asfalts nyopkøbte fabrik ligger på kajkanten i Københavns Havn, er der nu blevet kortere vej for råstofferne til produktionen, da Prøvestenen i forvejen er et knudepunkt for råstoftransport mellem Norge, Sverige og Danmark.

Administrerende direktør Claus Terkildsen forventer at kunne producere mellem 70 og 100.000 tons asfalt årlig fra den nye fabrik.

PEAB ASFALT A/S

Peab Asfalt A/S
erhvervede Super Asfalts anlæg

Opgave: Ledelse af opkøbsproces fra første, anonyme kontakt til sælger til det endelige ejerskifte.

Løsning: En indledende anonym drøftelse med ejerkredsen bag Super Asfalt A/S, førte til køb af deres asfaltfabrik.

Resultat: Ved køb af Super Asfalts anlæg opnåede Peab en stærk langsigtet løsning på strategisk placering i København.

PEAB Asfalt A/S varetager opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt og vedligeholdelse af veje og broer.

Business Broker A/S rådgav køber og forestod forhandling og projektstyring under hele forløbet.

Claus Terkildsen fremhæver tre ting:

  • Business Brokers rådgivere har været meget dygtige til at analysere den virksomhed, vi ønskede at opkøbe
  • Som kunde mærker man, at Business Broker har bistået mange virksomhedsejere. Claus Bruun Rasmussen og John Klindt har tilført os værdifulde aspekter i opkøbsprocessen
  • Business Broker har sikret, at vi fulgte det spor, vi lagde fra starten, og at der har været fremdrift i hele opkøbsprocessen