Dancolor A/S solgt til industriel køber

I mere end 35 år har Dancolor A/S i Them ved Silkeborg udviklet virksomhedens kompetencer og teknologi inden for pulverlakering af emner for industrielle kunder.

I et planlagt generationsskifte har familien bag Dancolor solgt både selskabet og domicilejendommen til Vestjysk Industrilakering A/S, som har base i Skjern. Vestjysk Industrilakering er en af Dancolors primære konkurrenter på det stærkt specialiserede marked.

Med ejerskiftet opnås en væsentlig branchekonsolidering inden for industrilakering i Danmark.

”Jeg er meget tilfreds med udfaldet af salgsprocessen, selv om det er vemodigt, at familiens tid med Dancolor nu er slut”, siger Lena Munk, som er sælger af virksomheden.

Generationsskifte til konkurrent

John Nygaard og Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har været Dancolors rådgivere i salgsprocessen.

Det har fra begyndelsen været sælgers mål at finde en  industriel køber, der både kunne og ville føre virksomheden videre i nuværende form. Der har derfor været et relativt smalt kandidatfelt i spil.

Med den overdragelse, der nu er en realitet, har sælger opnået et generationsskifte, som lever op til sælgers ønsker. Det fremhæver Dancolors nu afgåede bestyrelsesformand, Thomas Folmann:

”Med salget til Vestjysk Industrilakering, har vi opnået den vedvarende løsning, vi ønskede, på vegne af både vores medarbejdere og kunder. Vi vurderede, at der var behov for en konsolidering i branchen og har derfor valgt at indgå aftale med en ligeværdig spiller på markedet,” siger han.

Balancegang i forhandlingsfasen

Netop det faktum, at køber har været Dancolors mangeårige konkurrent, har krævet en balancegang i forhandlingsfasen, fortæller rådgiver John Nygaard.

”Når man forhandler med en konkurrent, bevæger man sig på en knivsæg som rådgiver. Der er fortrolige informationer i ethvert ejerskifte. De har naturligvis også været centrale i Vestjysk Industrilakerings beslutningsproces. Samtidig har det været vigtigt for sælger at kunne føle sig sikker på købers seriøsitet hele vejen”, forklarer han.

Den balancegang har Business Broker håndteret ved en at holde ejerkredsen i Dancolor informeret igennem hele salgsprocessen, være åbne over for køber til trods for konkurrentforholdet, samt brugt den nødvendige tid der skulle til for at opnå tilstrækkelig tryghed i processen. Det har medvirket til at etablere den gensidige tillid mellem parterne.

”Business Broker har holdt et højt informationsniveau og har skabt den nødvendige fremdrift i salgsprocessen”, siger Thomas Folmann fra Dancolor.

Ægte synergi inden for industrilakering

Med købet af Dancolor har Vestjysk Industrilakering nu en unik mulighed for at høste en række forretningsmæssige gevinster.

Medarbejderne i Dancolor besidder specialiserede kompetencer inden for pulverlakering af aluminiumsrammer til vinduer. Købet af fabrikken i Them giver desuden Vestjysk Industrilakering adgang til et moderne procesanlæg, der komplementerer det anlæg, de har i Skjern – en klar teknologisk gevinst, som åbner for flere ordrer og en optimal fordeling af opgaverne mellem de to fabrikker og medarbejderteams.

”Vestjysk Industrilakering er for os den rigtige køber. Der er basis for ægte synergi ved at overlade ejerskabet og ledelsen til dem. Jeg har en oprigtig tiltro til, at ledelsen kommer til at udnytte de nye muligheder”, lyder det fra Thomas Folmann.

Dancolor A/S fortsætter som et selvstændigt selskab og beholder sit navn. Samlet set beskæftiger de to fabrikker i henholdsvis Them og Skjern, som nu er under samme ejerkreds, cirka 100 medarbejdere.

DANCOLOR A/S

Vestjysk Industrilakering A/S
erhvervede Dancolor A/S

Opgave: Generationsskifte inden for pulverlakering.

Løsning: En fokuseret branchesøgning efter industrielle købere ledte frem til Vestjysk Industrilakering som den optimale fremtidige ejer af Dancolor.

Resultat: Dancolor forbliver på nuværende adresse som selvstændig virksomhed, opretholder arbejdspladserne og er fortsat en ejerledet virksomhed. Dancolor og Vestjysk Industrilakering bliver under fælles ejerskab en betydelig leverandør inden for pulverlakering af metalemner.

Dancolor A/S er en central aktør indenfor overfladebehandling af metalemner til mange forskellige kundetyper i vindues- og metalindustrien.

Thomas Folman og Lena Munk fremhæver tre ting:

  • Vi har oplevet et oprigtigt engagement fra vores to rådgivere i Business Broker
  • John og Claus har været imponerende vedholdende fra start til slut
  • I Dancolors ledelse, bestyrelse og ejerkreds har vi følt os trygge hele vejen – det høje informationsniveau har cementeret vores tillid til Business Broker