El-installatør forbliver lokal med ny landsdækkende ejer

Stensbjerg El ApS bliver en del af InstallatørGruppen ApS efter vellykket generationsskifte i begyndelsen af 2024. Stensbjerg El beholder navnet og vil fortsat betjene både private og erhvervskunder i lokalområdet omkring Køge, Stevns og Faxe.

Stensbjerg El bliver en lokal del af noget større

InstallatørGruppen er en relativ ny virksomhed, der indtil videre har opkøbt over 20 virksomheder i hele landet inden for el, vvs, fiber samt ventilations- og kølesystemer. Strategien er at kombinere lokal forankring og decentral ledelse med stordriftsfordele og gruppesynergier.

Stensbjerg El får nu en professionel bestyrelse og mulighed for at samarbejde og sparre med de andre installatører i gruppen. Den tidligere ejer, Lasse Aagaard Hansen, fortsætter som daglig leder, og det er lige præcis det, han gerne ville opnå med salget.

”Mit ønskescenarie var at blive en del af noget større, hvor det er nemmere at rekruttere medarbejdere og bedre mulighed for at byde ind på større opgaver og udnytte de synergier, som opstår på tværs i forhold til samarbejder og indkøb,” siger Lasse Aagaard Hansen.

InstallatørGruppen har overtaget virksomheden 100 procent, men en del af købesummen har Lasse Aagaard Hansen reinvesteret i InstallatørGruppen og er dermed blevet medejer. Det sender et stærkt signal til medarbejdere og kunder om, at han tror på fremtiden.

Fortrolighed om salget var afgørende

Lasse Aagaard Hansen var ikke i tvivl om, at han skulle have en professionel mægler på til at styre transaktionen med en struktureret salgsproces. Han var nervøs for, at det ville rygtes i markedet, hvis han selv henvendte sig til en potentiel køber.

”Jeg skulle have en udefra til at vurdere virksomheden og udarbejde salgsprospekt, og det skulle være en rådgiver, der kunne stå professionelt over for køber,” siger han.

Altid to rådgivere til at lede processen

Valget faldt på Business Broker, der udpegede de to rådgivere Ulf Steiness og John Nygaard til at lede processen.

De var meget professionelle, og så giver det tryghed, at de altid er to tilknyttet til sagen. De vidste begge to 100 procent, hvad der skete i forløbet og fulgte op på, hvem der havde bolden, og hvem der manglede at svare,” siger Lasse Aagaard Hansen.

Han er også meget tilfreds med den måde, de forhandlede vilkårene på.

”De var gode til at forhandle, og under Due Diligence optimerede de processen, for at jeg skulle opnå det bedste resultat.”

Timingen var perfekt, da flere aktører i branchen var i gang med at konsolidere sig via opkøb.

”Stensbjerg El er en sund forretning med godt styr på tingene, så der var flere interesserede købere. Det kunne vi udnytte i forhandlingen,” fortæller Ulf Steiness fra Business Broker.

Earn-out motiverer til udvikling

Det er afgørende i den slags generationsskifter med mindre, lokalt forankrede virksomheder, at sælger fortsætter som leder.

”Det er svært at erstatte en ejer, der er bundet op på kunderne og driften. Enten er man lokal, eller også er man ikke,” supplerer John Nygaard.

En aftale om reinvestering eller  earn-out i virksomhedshandler kan i den sammenhæng motivere sælger til at holde fokus på udvikling og vækst. En earn-out er en variabel købesum, der typisk afregnes efter 1-2 år, og som afhænger af betingelser, som køber og sælger aftaler. En reinvestering har ofte et længere og mere strategisk sigte.

Begge dele er relevante værktøjer til at bygge bro mellem købers bekymringer og sælgers positive forventninger til fremtiden.

STENSBJERG EL ApS

InstallatørGruppen ApS
erhvervede Stensbjerg El ApS

Opgave: Generationsskifte for el-installatør med henblik på at udvikle virksomheden.

Løsning: 100% salg til InstallatørGruppen, som pt. ejer over 20 virksomheder inden for el, vvs, fiber samt ventilations- og kølesystemer.

Resultat: Stensbjerg El forbliver lokal, og den tidligere ejer fortsætter som daglig leder og medejer af InstallatørGruppen.

Stensbjerg El er en veldrevet installatørforretning med erhvervs- og privatkunder på Syd- og Østsjælland.

Business Broker rådgav sælger.

Lasse Aagaard Hansen fremhæver tre ting:

  • To opdaterede og engagerede rådgivere tilknyttet sagen, så jeg altid kunne få fat på en af dem.
  • Business Broker skabte tryghed og fortrolighed om afsøgningen af markedet og salgsprocessen.
  • Business Broker var skarpe til at forhandle, så jeg fik det bedste ud af handlen.