Generationsskifte i en af Danmarks største malerkoncerner

Siden 1879 har malerfirmaet C. Møllmann & CO A/S opbygget en hæderkronet virksomhed med specialkompetencer inden for renovering og restaurering af fredede, historiske bygninger.

Nu har ejerkredsen gennemført et generationsskifte. Generationsskiftet omhandler i alt fire selskaber, hvor af C. Møllmann og CO A/S er det største. De øvrige selskaber er Nielsen & Kromann A/S, 2komp Industrilakering ApS og Farvesalg ApS.

Efter en målrettet salgsproces er ejerskabet af malervirksomhederne overgået til selskabet HG Danmark ApS, som den norske koncern Håndverksgruppen AS står bag.

Ejerskifte i malerkoncern med 150 medarbejdere

Med ejerskiftet har HG Danmark erhvervet fire selskaber med cirka 150 medarbejdere, som frem til generationsskiftet har haft samme ejerkreds og til daglig arbejder tæt sammen om de ofte yderst specialiserede opgaver.

Opgaverne i de fire selskaber omfatter blandt andet vedligeholdelse af vores fælles kulturarv som Christiansborg, Det Kgl. Teater og Tivoli. Der er ligeledes et samarbejde med Carlsberg. som strækker sig helt tilbage til etableringen af C. Møllmann i 1879.

John Nygaard og Ulf Steiness fra Business Broker har været rådgivere for ejerkredsen i C. Møllmann & CO og de øvrige tre selskaber i salgsprocessen.

Malerkoncern solgt til rette køber

Sælger og tidligere majoritetsaktionær Christian Ravn, som er direktør i C. Møllmann & CO, er ikke i tvivl om at ejerkredsen har indgået aftale med den rette køber.

”HG Danmark er den rette køber for os, fordi vi får mulighed for at bevare vores selvstændighed. Drift og ledelse er uændret efter ejerskiftet, og det betyder meget for os og for medarbejderne”, siger han.

Tryg salgsproces med Business Broker som virksomhedsmægler

Det stod allerede tidligt i salgsprocessen klart, at sælger og køber ville hinanden.

Business Brokers opgave har derfor omfattet en fokuseret proces, der har løftet dealen for ejerkredsen af malerkoncernen, fortæller John Nygaard, C. Møllmanns ene virksomhedsmægler.

Ulf Steiness, der også har bistået C. Møllmann & CO, supplerer:

”HG er en stor professionel spiller, som har en fast struktur for, hvordan deres opkøb forløber. Det kan være vanskeligt for sælger at rokke ved modellen. Vi har bistået ejerkredsen bag selskaberne med at optimere sælgers vilkår i ejerskiftet.”

Den vurdering er sælger Christian Ravn enig i. Han er særdeles tilfreds med John Nygaard og Ulf Steiness’ rådgivning, og er bestyrket i, at det har haft stor værdi at have virksomhedsmæglere som Business Broker med i sit rådgiverteam, også i et ejerskifte, hvor køberfeltet er snævert.

”Business Broker forstod vores forretning allerede fra første møde, og vi har haft stor gavn af at kunne sparre med dem hele vejen. De har varetaget vores interesse i et helhedsperspektiv. Selv om vi har haft revisor og advokat som rådgivere, så er salg af virksomhed jo meget mere end tal og paragraffer. Der er fx mange beslutninger og modeller, man skal forstå konsekvensen af. Der har Business Broker leveret sparring i topklasse”, fortæller Christian Ravn og tilføjer:

”Ulf og John har bistået med at lægge en strategi og holde den. Det betyder, at vi står med en aftale, vi ikke kunne have forhandlet hjem uden dem på sidelinjen.”

Virksomheden drives videre som før salg

Som en del af aftalekomplekset har de nu tidligere ejere af selskaberne geninvesteret en del af deres provenu i det norske moderselskab Håndverksgruppen AS. Dermed er de medejere af et selskab med en målrettet og markant vækststrategi.

HG-koncernen ejer knapt 100 selskaber og har tæt på 3.000 ansatte.

Christian Ravn og de øvrige sælgere af selskaberne fortsætter på deres ledelsesposter og med at drive virksomhederne som hidtil, men nu med synergimuligheder og faglig inspiration fra nye kollegaer i hele HG Gruppen.

C. MØLLMANN & CO A/S

Håndverksgruppen AS erhvervede
C. Møllmann & Co A/S, Nielsen & Kromann A/S m.fl.

Opgave: 100% salg i et generationsskifte

Løsning: Målrettet salg af selskaberne C. Møllmann & CO, Nielsen & Kromann, 2komp Industrilak og Farvesalg til Håndverksgruppen AS (HG)

Resultat: HG opnår en styrket position i Danmark som et led i en storstilet opkøbsstrategi på det skandinaviske marked.

C. Møllmann & CO og Nielsen & Kromann er velrenommerede malervirksomheder med speciale inden for restaurering af kulturarv som Christiansborg og Tivoli.

Business Broker rådgav sælger.

Christian Ravn frem hæver tre ting:

  • Ulf og John var lynhurtige til at sætte sig ind i vores virksomhed
  • Uden Business Broker var handlen ikke gennemført på syv måneder
  • Business Broker har tilført hele salgsprocessen ro, og har løbende forhandlet de løsninger, der var bedst for os