Generationsskifte i Health Care-virksomhed

Fra domicilet i Skanderborg har handelsvirksomheden Mobilex A/S leveret Health Care-udstyr til det danske og europæiske marked i mere end 15 år.

Stifter og direktør Lars Nygaard så meget tidligt et stort potentiale i at sælge hjælpemidler til den voksende gruppe af ældre borgere. Derfor kan Mobilex fremvise en imponerende vækstkurve siden virksomhedens etablering.

Da Lars Nygaard vurderede, at tiden var inde til et generationsskifte, kontaktede han Business Broker. Han så positive muligheder i en glidende overgang i et ejerskifte og fortsat medejerskab i selskabet.

Fokuseret køber

Claus Bruun Rasmussen og John Klindt har været Lars Nygaards rådgivere i salgsprocessen for Mobilex. En proces, der har resulteret i, at investorgruppen Tema 65+ Invest har købt en majoritet af hjælpemiddelvirksomheden.

Tema 65+ Invest er et oplagt match for Mobilex, fordi investorgruppen har fokus på at udvikle netop Health Care-virksomheder, fortæller rådgiver John Klindt:

”Vi introducerede køber og sælger for hinanden, da vi vurderede, at investorgruppens branchefokus var interessant for Mobilex. Det viste sig at holde stik”.

Flere interessante kandidater

Forud for matchet mellem Tema 65+ Invest og Mobilex ligger et grundigt research- og analysearbejde, der blandt andet indebar, at Business Brokers gik bredt ud og scannede markedet for potentielle købere i Skandinavien.

Det er en proces, som sælger er særdeles tilfreds med.

”Business Broker har som professionel rådgiver præsenteret os for et større antal interessante køberkandidater. Med Tema 65+ Invest som nye ejere er vi overbeviste om, at Mobilex A/S har de rette rammer til fortsat vækst og international udvikling”, udtaler Lars Nygaard.

Glidende generationsskifte

John Klindt forklarer baggrunden for investorgruppens beslutning om at investere i virksomheden fra Skanderborg:

”Mobilex har vist sin styrke med konstant og international vækst. Det ønsker den nye ejerkreds at styrke yderligere”, vurderer Business Brokers rådgiver.

Det er en vurdering, den primære investor i Tema 65+ Invest, Jens Heimburger deler. I en pressemeddelelse udtaler han, at investorgruppen ikke ønsker at iværksætte store forandringer i Mobilex.

”Vi skal ikke ind og ændre på noget, men blot støtte op om yderligere eksportinitiativer og produktudvikling”, lyder Jens Heimburgers udtalelse.

Med virksomhedsoverdragelsen har Lars Nygaard realiseret sin plan om et glidende generationsskifte. Han overdrager ansvaret som administrerende direktør til tidligere udviklingsdirektør Thomas Nygaard Christensen, og vil fremover have ansvar for produktudvikling og indkøb. Lars Nygaard vil også forsat være medlem af Mobilex’ bestyrelse.

Business Brokers rådgivere har med salget af Mobilex aktuel viden om Health Care-markedet.

”Health Care-branchen rummer mange muligheder for såvel organisk vækst som branchekonsolidering. I Business Broker deltager vi gerne i fortrolig drøftelse om ejerskifte i andre REHAB-selskaber”, siger partner Claus Bruun Rasmussen.

MOBILEX A/S

Tema 65+
erhvervede majoritet i Mobilex A/S

Opgave: Salg af virksomhed, glidende generationsskifte.

Løsning: Efter en bred køberdialog, nationalt såvel som internationalt, har køber erhvervet majoriteten i selskabet.

Resultat: Ny ejerstruktur, der sikrer udvikling af et stort potentiale internationalt, ledelsesstruktur og et glidende generationsskifte.

Tema 65+ Invest I A/S investerer i små og mellemstore danske virksomheder med fokus på produkter og serviceydelser rettet mod den stigende ældrebefolkning i Danmark. Tema 65+ drives af Dansk Generationsskifte A/S.

Business Broker A/S rådgav sælger.