Generationsskifte i Health Care-virksomhed

Datec Medico ApS har siden 2006 leveret og serviceret high-end hospitalsudstyr fra domicilet i Aarhus.

Som led i et glidende generationsskifte har stifterne af Datec Medico ApS indgået aftale med to personer, der allerede var kendt af virksomheden. De to nye partnere i Datec Medico ApS er tidligere kompagnoner, og kommer begge med erfaring inden for salg af hospitalsudstyr.

Klaus Termansen fra Business Broker, der tidligere har arbejdet i medicobranchen, var sælgers rådgiver i salgsprocessen.

Rådgivningsforløbet resulterede i en plan for et generationsskifte over en årrække i Datec Medico.

Effektiv salgsproces i medicovirksomhed

Køber og sælger kender i forvejen hinanden, og Klaus Termansen har bistået sælger gennem hele salgsprocessen. Dels med at udarbejde forskellige generationsskiftescenarier, der giver tryghed for både sælger og køber, dels med due diligence-proces og udarbejdelse af transaktionsaftaler.

Processen har været effektiv. Det har taget cirka tre måneder at gennemføre løsningen med de nye partnere.

Business Broker har i aftalegrundlaget indarbejdet en plan for det fulde generationsskifte, så begge parter på forhånd ved, hvordan det fulde generationsskifte skal forløbe.

Datec Medico forhandler primært udstyr fra førende producenter af udstyr til røntgen og ultralydsscanninger.

De nye medejere har agenturer og knowhow inden for andre health care-produktområder end røntgen og ultralyd. Derfor er der udsigt til lovende synergier, hvor Datec Medico kan udvide produktsortimentet og styrke fokus på salg og kunderelationer.

Fordele ved at tilrettelægge generationsskifte i god tid

Ifølge Klaus Termansen er det rettidig omhu at planlægge en virksomhedsoverdragelse, i god tid før sælger har ønske om at trække sig helt fra virksomheden. Et glidende generationsskifte er en fornuftig løsning for en del virksomhedsejere:

Et glidende generationsskifte medfører ofte et bedre provenu ved salg af virksomheden, idet sælger med sit forsatte medejerskab medvirker til løbende overlevering af viden og kompetencer. Dette reducerer købers risici ved at overtage ejerskabet af selskabet og sikrer desuden stabilitet i virksomheden, fortæller Termansen.

Termansen tilføjer:

Der er flere fordele ved et glidende generationsskifte, og i Business Broker er vi ofte rådgivere for virksomhedsejere, der ønsker at forfølge nye drømme eller prøve kræfter med pionerprojekter. Det åbner et tidligt generationsskifte såvel som et glidende generationsskifte mulighed for.

Læs, hvor tre tidligere ejerleder er i dag

DATEC MEDICO A/S

Glidende generationsskifte
til management buy-in-partnere

Opgave: Glidende generationsskifte til i forvejen kendte partnere.

Løsning: Plan for glidende generationsskifte, hvor parterne aftaler rammerne for et fuldt generationsskifte.

Resultat: Datec Medico A/S får tilført nye nøglepersoner samt produktsortiment og kompetencer, der giver spændende muligheder for fremtiden.

Datec Medico A/S sælger og servicerer high-end hospitalsudstyr inden for primært røntgen og ultralydsscanning.

Business Broker A/S rådgav sælger.