Konsulenthus solgt til større kollega i branchen

AM Consulting ApS har siden 2008 rådgivet staten, centraladministration og selvejende institutioner.

Paletten af services er vokset støt, siden Arne E. Jensen og Martin V. Olsen etablerede virksomheden, og i dag løser AM Consulting opgaver inden for økonomistyring, HR-styring, statslige standardsystemer og egenudviklede systemløsninger, samt undervisning og projektledelse.

Udover staten er flere af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner på kundelisten.

Virksomhedsmægler med kendskab til konsulentbranchen

Som resultat af en fokuseret salgsproces er AM Consultings ejerskab overdraget til konsulenthuset Globeteam A/S, der er specialiseret i it-løsninger, management, samt cyber- og informationssikkerhed.

Ole Jensen og Klaus Termansen har rådgivet ejerne af AM Consulting i den fokuserede salgsproces med et snævert felt af køberkandidater.

Business Broker har et aktuelt overblik over konsulentvirksomheder, der ønsker at købe op, og salget af AM Consulting er et eksempel på en klar tendens inden for rådgivningsvirksomheder.

”Vi ser flere af de større konsulenthuse, der har et strategisk mål om at opkøbe mindre virksomheder, der besidder specialviden,” fortæller virksomhedsmægler Ole Jensen.

Struktureret salgsproces i konsulentvirksomhed

Ejerne af AM Consulting traf beslutning om at indlede en salgsproces på baggrund af forespørgsler fra kunder:

Virksomheden var flere gange blevet inviteret til at løse konsulentopgaver, som omfattede it-ekspertise ud over de kompetencer, som de selv besad. Derfor var tiden inde til at træffe en strategisk beslutning om enten at hyre yderligere it-kompetencer eller indlede en salgsproces.

”Markedet har flyttet sig og har i dag større fokus på automatisering af processer. Det var vi nødt til at reagere på,” siger den ene stifter af AM Consulting, Arne E. Jensen.

Derfor søgte de efter erfarne virksomhedsmæglere, der kunne afsøge konsulentmarkedet for relevante køberkandidater.

Allerede efter første møde med Business Broker var stifterne af AM Consulting afklarede:

”Ole og Klaus vandt hurtigt vores tillid. De har indsigt i konsulentmarkedet og er helt nede på jorden. Vi fik forklaret alle de komplekse aspekter i en virksomhedshandel på en måde, der gjorde os trygge. Business Brokers formidlingsevner har vi haft gavn af gennem hele processen. Det er for eksempel ikke alt, der er helt indlysende, når man sidder med et kontraktkompleks på 60 sider. Vores rådgivere sørgede for, at vi forstod alle vigtige detaljer”, erklærer Arne E. Jensen.

Salg af konsulenthus

Globeteam og AM Consulting er et optimalt match, af minimum to årsager:

Globeteam har de specialiserede it-kompetencer inhouse, som AM Consultings kunder efterspørger, og for Globeteam åbner sig en dør til opgaver i offentlige institutioner med AM Consultings specialiserede konsulenter ombord i virksomheden.

Med købet af AM Consulting har Globeteam fået adgang til viden og kompetencer, der kan accelerere deres vækststrategi.

Både Arne E. Jensen og Martin V. Olsen bliver en del af hverdagen i Globeteam på nye poster som teamledere for AM Consulting.

”Jeg ser frem til at realisere de synergier, der ligger i, at AM Consulting og Globeteam nu er én og samme virksomhed. Det nye grundlag rummer en række muligheder for vækst, nye kundesegmenter og opgavetyper,” siger Arne E. Jensen.

AM CONSULTING ApS

Globeteam A/S
erhvervede AM Consulting ApS

Opgave: Indgå i branchekonsolidering

Løsning: Fokuseret salgsproces resulterede i strategisk salg af AM Consulting til konsulent- og rådgiver virksomheden Globeteam.

Resultat: Med købet af AM Consulting får Globeteam styrket sine rådgiver services overfor offentlige kunder, samt AM Consulting kan tilbyde flere IT-ydelser til kunder.

AM Consulting ApS er en dansk konsulentvirksomhed, som løser opgaver indenfor økonomistyring, HR-styring, statslige standardsystemer, samt undervisninger og projektledelser. Alt sammen til offentlige kunder i Danmark.

Business Broker rådgav sælger

Arne Jensen fremhæver tre ting:

  • Business Broker har et netværk, der har åbnet vigtige døre for os i salgsprocessen.
  • Ole Jensen og Klaus Termansen har været gode til at formidlealle de beregningstekniske og juridiske detaljer.
  • Det har været trygt for os, at vores rådgivere havde indgående kendskab til proces og kontrakt ved salg af virksomhed.