Specialiseret metalvirksomhed i generationsskifte

I Låsby mellem Aarhus og Silkeborg ligger virksomheden Danpres A/S, som har specialkompetencer inden for metalforarbejdning.

Virksomheden er grundlagt 1996 og har været ejet af Søren O. Nielsen og Knud Flemming Madsen igennem alle årene.

Som led i et naturligt generationsskifte har selskabets majoritetsaktionær Knud Flemming Madsen overdraget sin andel.

John Nygaard og Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har været sælgers rådgiver i ejerskiftet.

Salgsprocessen resulterede i, at den tyske metalvirksomhed Zimmermann PV-Holding GmbH har tegnet sig for betydelig aktiepost, og Danpres’ direktør, Søren O. Nielsen, har samtidig købt en andel, der medfører, at han nu er hovedaktionær i selskabet.

Salg af domicilet, der huser Danpres’ aktiviter, indgik i transaktionen.

Stor køberinteresse for metalvirksomheden

Danpres A/S beskæftiger 50 medarbejdere og er en teknologivirksomhed der besidder specialkompetencer inden for formgivning af tyndplade.

Virksomheden servicerer kunder med teknisk komplicerede metalkomponenter i Danmark og på udvalgte eksportmarkeder.

Blandt kunderne er store spillere i energisektoren samt fødevarebranchen.

Særligt Danpres’ innovative tilgang til produktudvikling og høje tekniske kompetenceniveau tiltrak en række interesserede købere i salgsprocessen.

”Der har været en stærk interesse for Danpres. Vi har ført dialoger med et relevant felt af både danske og internationale køberkandidater”, fortæller Claus Bruun Rasmussen.

Udsigt til vækst i ind- og udland ved salg af metalvirksomhed

Tyske Zimmermann er en betydelig producent af komponentløsninger til solcelleparker på det internationale marked. De har spottet, at Danpres’ højteknologiske produktionsapparat kan innovere metalkomponenter og dermed effektivisere arbejdsgange i monteringen af solcelleparker. Derfor gik de hele vejen i forhandlingerne, og er nu medejere af den danske metalvirksomhed.

Som både majoritetsejer og CEO har Søren O. Nielsen med sin nyindkøbte supplerende aktieandel i Danpres udvidet mulighederne for at sætte sit præg på den strategiske retning i virksomheden.

Den nye ejerstruktur danner grundlag for yderligere vækst i ind- og udland. Desuden er vejen lagt til en betydelig teknologiudvikling i Danpres, som fortsat vil betjene en bred kundeskare.

DANPRES A/S

Zimmermann PV-Holding GmbH
erhvervede en aktiepost i Danpres A/S

Opgave: Salg af hovedaktionærs ejerandel i forbindelse med generationsskifte.

Løsning: Efter afsøgning af markedet og dialog med et antal interesserede køberprofiler, blev løsningen et salg af en større aktiepost til Zimmermann PV-Holding GmbH og en andel til Danpres’ direktør, som nu ejer en majoritet.

Resultat: Danpres får en kompetent og teknisk orienteret medejer, der ønsker at Danpres fortsat skal investere tungt i teknologi og viden.

Danpres A/S er en teknologivirksomhed med specialkompetencer inden for formgivning af tyndplade.

Business Broker A/S rådgav sælger.