Leverandør af fiberforbindelser solgt til Bravida

FIBERkom ApS i Odense har rullet kilometervis af fiberløsninger ud på det meste af Fyn.
En fast rammeaftale som leverandør til Energi Fyn har sikret FIBERkom en solid omsætning og fuld ordrebog.

Virksomheden sikrer fiberforbindelse fra central til opkobling hos slutbrugerne i de fynske husstande.
Efter 12 år travle år har stifter og indehaver af FIBERkom ApS, Ronny Hüttmann besluttet at sælge sin virksomhed. Køber er Bravida A/S – Nordens førende leverandør af service- og installationsydelser.

Ulf Steiness og John Klindt har rådgivet FIBERkom i salgsprocessen.

Effektiv salgsproces i servicevirksomhed

Med en fuld arbejdsdag ude hos kunderne og administration om aftenen, var ejerleder Ronny Hüttmann nået til et punkt, hvor han ønskede et set up for virksomheden, som kunne honorere den stigende efterspørgsel på fiberforbindelser.

”FIBERkom har nået den størrelse, hvor den videre udvikling bedst finder sted som del af en større virksomhed. Jeg tog kontakt til Business Broker for at få professionel sparring til at finde den helt rigtige løsning og for at få bistand i at forhandle en god aftale”, fortæller den nu tidligere ejer af FIBERkom.

Der er gået ni måneder, fra Ronny Hüttmann indgik aftale med Business Broker om samarbejdet i salgsprocessen, til salget af virksomheden er en realitet.

Udsigt til synergieffekt ved køb af virksomhed

Rådgiver John Klindt fortæller, hvordan Business Broker greb opdraget fra FIBERkom an:

”Vi lavede en bred screening af markedet for potentielle købere. En solid installationsvirksomhed med specialviden inden for blæsning af fiberkabler er interessant for en række større forsynings- og servicevirksomheder, som ikke selv har fiberkompetencer, men ønsker at komme ind på det boomende marked.”

I Business Brokers fortrolige kontakt til køberkandidater, viste Bravida hurtigt seriøs interesse. De øjnede en synergieffekt.

Ved købet af FIBERkom udvider Bravida virksomheden med specialkompetencer på et nyt område. Hidtil har de solgt gode dataløsninger på slutbrugerens matrikel, men kan med FIBERkoms kompetencer nu også levere fiberforbindelse fra centralen og til slutbrugeren.

”Bravida er den rette køber til at udnytte det vækstpotentiale, der er på fibermarkedet”, vurderer Ulf Steiness.

FIBERkom forsætter hos nye ejere

I det nye ejerskab består firmanavnet FIBERkom hos Bravida. FIBERkoms medarbejdere fortsætter desuden i deres nuværende funktioner – forsat under ledelse af Ronny Hüttmann der, som en del af aftalen med Bravida, bliver i virksomheden som nøgleperson.

Ulf Steiness og John Klindt ser tilbage på en fagligt tilfredsstillende proces, der har ført til ejerskiftet i FIBERkom.

”Det er lykkedes at forhandle en løsning hjem, som honorerer de ønsker, sælger Ronny Hüttmann havde. På FIBERkoms vegne har vi haft en god proces med køberkandidater og desuden ført en effektiv dialog med sælgers advokat og revisor”, fortæller Ulf Steiness fra Business Broker.

Ronny Hüttmann er yderst tilfreds med Business Brokers indsats:

”Ulf og John har varetaget mine interesser 100 procent og gjort salgsprocessen nem for mig. Jeg har kunnet fortsætte med det daglige arbejde, mens Business Broker har sørget for fremdrift i salget af FIBERkom. Det har været en stor lettelse”, udtaler Ronny Hüttmann.
”Jeg er også glad for den rådgivning, Business Broker har ydet i forhold til min ansættelseskontrakt i Bravida”, tilføjer han.

FIBERkom ApS

Bravida Danmark A/S
erhvervede FIBERkom ApS

Opgave: Salg af virksomhed for at sikre fremtidig vækst.

Løsning: Et strategisk salg til Bravida Danmark A/S, som ny 100 % ejer.

Resultat: Med købet af FIBERkom får Bravida udvidet sine kompetencer inden for fiberoptiske netværk og udnytter det stærkt stigende potentiale for fiberforbindelser. Den tidligere ejer fortsætter som nøgleperson hos Bravida Danmark A/S.

FIBERkom er en nichevirksomhed inden for installation af fiberoptiske netværk.

Business Broker A/S rådgav sælger.

Ronny Hüttmann fremhæver tre ting ved Business Broker:

  • Business Brokers rådgivere er helt nede på jorden
  • Ulf og John har taget teten på møderne med køber. Det har sikret fremdrift
  • Samarbejdet med Business Broker gav mig sikkerhed for, at der ikke blev kørt om hjørner med mig i salgsprocessen