Glidende generationsskifte
i Holbæk Dyrehospital

Lige siden 1980’erne har dyrlægerne Jesper Vetter og Flemming Samsøe i fællesskab drevet Holbæk Dyrehospital.

Da den ældste af de to ejere, Jesper Vetter, nærmede sig de 57 år, begyndte de at overveje et generationsskifte.

Første skridt blev at omdanne virksomheden fra et I/S til en holdingstruktur. Kort efter den nye struktur trådte i kraft, blev de to ejere kontaktet af AniCura, der ejer 225 dyrehospitaler og -klinikker i en række europæiske lande.

Uden ekstern rådgiver gik Jesper Vetter og Flemming Samsøe i gang med at forhandle med AniCura, indtil det gik op for dem, hvor kompleks en opgave det er at indgå aftale om et generationsskifte.

”Der er jo et hav af begreber, aftaler og dokumenter, der skal på plads i en virksomhedsoverdragelse. Så på et tidspunkt, før vi entrerede med Business Broker, indså vi, at vi havde mistet overblikket over, hvor vi var på vej hen”, fortæller Flemming Samsøe.

Fremsynes ejerskab

Fra det punkt blev Business Brokers rådgiver, Ulf Steiness, koblet på sagen. Resultatet er blevet en struktur, der med AniCura som investor i Holbæk Dyrehospital forbereder et glidende generationsskifte i virksomheden.
”Hvis man gennemfører et ejerskifte umiddelbart efter en skattefri omdannelse i selskabet, er der risiko for at blive brandbeskattet. Derfor arbejdede vi frem mod investorkonstruktionen, der flugter med ejernes interesser og samtidig tilgodeser AniCuras planer”, forklarer Ulf Steiness.
Dermed er vejen banet for, at ejerskiftet kan ske i det tempo, der passer Jesper Vetter og  Flemming Samsøe, som begge fortsætter som daglige ledere for de 14 medarbejdere i dyrehospitalet.
”Fra vi hyrede Business Broker har vi kunnet koncentrere os om det, vi er gode til, nemlig at være dyrlæger, og vi har fuld tillid til, at vi er landet på den bedst mulige løsning”, siger Flemming Samsøe.

Risikostyring og forhandlingsproces

Udover rådgivning om selskabskonstruktionen, har opgaven også indebåret at tale mulige risikoscenarier igennem og skrive dem ind i aftalen, fortæller Business Brokers rådgiver:
”Det er vigtigt at fange eventuelle bekymringer og tale løsningsmodeller igennem, så der ikke er tvivl om, hvad der skal ske, hvis en af medejerne bliver uarbejdsdygtig eller andet uventet indtræffer”, siger Ulf Steiness.
Han har desuden varetaget forhandlingerne med AniCura på Holbæk Dyrehospitals vegne.

Konkrete fordele

Fremover hedder virksomheden AniCura Holbæk Dyrehospital. For Jesper Vetter, Flemming Samsøe og deres medarbejdere betyder de nye ændringer i ejerstrukturen en række fordele.
Blandt andet er der udsigt til bedre indkøbsaftaler, økonomistyringen og de øvrige administrative processer bliver løftet fra de to lederes skuldre, og de bliver en del af et internationalt, højt specialiseret fagligt fællesskab i AniCura. Desuden får medarbejderne adgang til efteruddannelse i en større skala end hidtil.

HOLBÆK DYREHOSPITAL APS

AniCura
erhvervede majoriteten i Holbæk Dyrehospital ApS

Opgave: Sikkerhed for ejerne i et glidende generationsskifte.

Løsning: Business Broker rådgav om løsningsmodel og var ejernes forhandlingsleder i hele processen.

Resultat: Ny ejerstruktur der forbereder et glidende generationsskifte i et tempo, som passer parterne og sikrer, at de nuværende ejere fortsætter som daglige ledere i dyrehospitalet.

AniCura Group har 250 dyrehospitaler og -klinikker i Europa med 5.000 passionerede fagfolk, som årligt yder behandling af høj kvalitet til > 2,5 millioner kæledyr.

Business Broker A/S rådgav ejeren.

Flemming Samsøe fremhæver tre ting ved Business Broker:

  • Ulf Steiness var yderst professionel i alle aftalens faser – han havde vores fulde tillid.
  • Vi oplevede meget stærke forhandlingskompetencer.
  • Business Broker håndterede både det lovgivningsmæssige og aftalemæssige i den nye ejerstruktur.