Nikodan Conveyor Systems A/S
solgt til Lagercrantz Group AB

Nikodan Conveyor Systems A/S er et kompetencehus med 25 års erfaring i udvikling, fremstilling og montage af kundetilpassede produktions-, logistik- og håndteringsløsninger til blandt andet fødevareindustrien.

Solgt til international køber

Efter en årrække med markante 2-cifrede vækstrater har Nikodan Conveyor Systems A/S opnået en solid markedsposition og en årlig omsætning på ca. 120 mio. kr. til globale kunder. Business Broker har rådgivet sælgerne i en struktureret salgsproces, hvor Lagercrantz Group AB, der er børsnoteret i Sverige, har erhvervet 80 % af aktiekapitalen.

Nikodan Conveyor Systems A/S har hidtil været ejet af ledelsesteamet Erik Videbæk, Michael Poulsen, Chris Hansen og Jens Skibdal, der alle fortsætter som aktionærer i uændrede roller.

Investering i ansættelser

Ejerkredsen har med valget af Lagercrantz Group AB som ny ejer lagt vægt på at sikre, at eksisterende kunder fortsat modtager en professionel servicering samtidig med, at der via investeringer i ansættelser og kapacitetsudvidelse sikres fokus på nye kunder i bl.a. pharma- og fødevareindustrien.

Ejerkredsen udtaler:

”Business Broker har været vores rådgivere og tovholdere gennem hele forløbet – fra beslutningen om salget blev truffet – til de sidste dokumenter blev underskrevet.

Der har været hektiske forhandlinger med købernes repræsentanter fra Danmark og Sverige – samtidig med, at vi havde fokus på den daglige forretning. Det har for os været helt afgørende at arbejde tæt sammen med rådgiverne, hvor vi havde 100 % tillid til engagement, købmandskab og evne til at holde fremdrift i salgsprocessen.
Med den gennemførte transaktion er vi kort før nytår kommet i mål med en rigtig god løsning, der sikrer et stærkt fundament for virksomhedens fremadrettede udvikling, og som tilgodeser vores ønsker.”

Klaus Termansen og Claus Bruun Rasmussen udtaler, at transaktionen er kommet på plads med en løsningsmodel, der sikrer både køber og sælgere en stærk platform for fremadrettet samarbejde og fælles økonomiske interesser.

Lagercrantz Group AB er en seriøs og erfaren teknik-koncern, der besidder mere end 40 industriselskaber i Skandinavien og med dem som partner, er Nikodan Conveyor Systems A/S godt rustet til fremtiden.

Kontakt os for at drøfte branchekonsolidering, opkøb eller salg.

NIKODAN CONVEYOR SYSTEMS A/S

Lagercrantz Group
erhvervede Nikodan Conveyor Systems

Opgave: Salg af virksomheden.

Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 80 % ejer.

Resultat: Nikodans ejerkreds på fire nøglepersoner har opnået den ønskede styrkelse af virksomhedens kapital- og kompetenceniveau, således at en ambitiøs vækstplan kan gennemføres.

Nikodan Conveyor Systems A/S er et kompetencehus med 25 års erfaring i udvikling, fremstilling og montage af produktions- og håndteringsløsinger. Årsomsætning 120 mio. kr.

Business Broker A/S rådgav sælger.