Quick Care A/S køber op i Norge

Quick Care har præsteret 2-cifrede vækstrater i Danmark i en årrække og tæller nu 150 ansatte i 30 landsdækkende afdelinger, der servicerer kommuner og forsikringsselskaber vedr. rehabilitering af sygedagpengemodtagere mv.

Sideløbende med dette er der opbygget et mindre datterselskab i Sydnorge med selvstændig organisation og planer om ekspansion på det norske marked for sundhedsfaglig rådgivning til virksomheder og kommuner.

Stifterne, Thomas Helt og Ulrik Jespersen udtaler: ”Vi har ambitioner om at overføre succesfulde koncepter til det norske marked, samtidig med at vi respekterer landenes forskelligheder med hensyn til kultur og lovgivning på beskæftigelsesfremmende indsatser over for sygemeldte borgere.”

Quick Cares direktørteam supplerer:

”Organisk vækst er positiv, men rummer nogle begrænsninger, som vi pr. 1. januar 2014 løser ved at opkøbe Aktiv Helse, en norsk nichevirksomhed med 10 nøglepersoner og masser af udviklingsmuligheder!”

Business Broker har rådgivet køber vedrørende forhandlinger og forretningsmæssig due diligence samt endeligt aftalegrundlag.

QUICK CARE A/S

Quick Care A/S
erhvervede Aktiv Helse AS

Opgave: Ekspansion på det norske marked via opkøb.

Løsning: Køb af den norske nichevirksomhed Aktiv Helse AS.

Resultat: Købet giver licens til udførelse af bedriftshelsetjeneste i Norge. Samtidig overføres dansk model for sundhedsfaglig rådgivning til norske virksomheder og kommuner.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav køber.