Dansk værktøjsfabrik opkøbt via virksomhedsmægler

Værktøjsfabriken Paw ApS har i 36 år produceret værktøjer til sprøjtestøbning i plastindustrien fra en mindre fabrik i Sydjylland.

I forbindelse med et generationsskifte har Søren Zylauv købt aktiviteterne i virksomheden efter stifter Paw Nedergaard og stiftet selskabet Værktøjsfabrikken Paw ApS.

Virksomhedsmægler Klaus Termansen har rådgivet Søren Zylauv i opkøbsprocessen.

Rådgiver i opkøb af produktionsvirksomhed

Business Broker rådgiver normalt i større transaktioner, hvor både køber og sælger er virksomheder. Derfor er denne case undtagelsen, der bekræfter reglen.

Klaus Termansen har bistået den ny ejer Søren Zylauv med at facilitere opkøbsprocessen og forhandlingerne på købers vegne. Opgaven har blandt andet bestået i at udarbejde en transaktionsmodel, der både tilgodeser køber og sælger, og involverer nøglemedarbejder som fremtidig minoritetsmedejer.

For køber Søren Zylauv har det haft en afgørende betydning, at han havde en professionel rådgiver med i hele opkøbsprocessen, fortæller han:

”Jeg var ikke nået i mål uden Klaus Termansen. Han var hele tiden 100 meter foran, og kunne derfor forberede mig på, hvad der skulle ske som det næste. Det var trygt med en rådgiver, der kender alle faldgruber.”

Også i etablering af samarbejdet med revisor, advokater, samt finansieringspakke med banken har Søren Zylauv haft gavn af sin rådgiver.

”Det var jo helt nyt for mig at købe virksomhed. Klaus hookede mig op med både en revisor og en advokat. Og han tog dialogen på mine vegne i et fagprofessionelt sprog, der betyder, at jeg nu står med et aftalekompleks, der svarer til mine ønsker”, fortæller køber af Værktøjsfabrikken Paw.

Fra fejedreng til indehaver af værktøjsfabrik

Opkøbet af Værktøjsfabrikken Paw er historien om en både personlig og professionel relation, der går langt tilbage.

Som helt ung blev Søren Zylauv ansat på fabrikken som fejedreng. Det vakte hans interesse for støbeværktøjer i en sådan grad, at han uddannede sig som værktøjsmager, med Værktøjsfabrikken Paw som læreplads.

Med en efterfølgende karriere fra Lego og Primo er han som ny indehaver af virksomheden Værktøjsfabrikken Paw, og nu klar til at iværksætte sin vision for fabrikken:

”Jeg vil udvikle virksomheden stille og roligt. Min vision er at åbne unge menneskers øjne for, hvad det vil sige at være værktøjsmager, og give dem en god læreplads, for vi har virkelig brug for dygtige folk i branchen.”

Værktøjsfabrikken PAW

Værktøjsfabrikken PAW
opkøbt af privat køber

Opgave: Ledelse og rådgivning i opkøbsprocessen, forhandling med sælger og finansieringskilder, samt aftale dokumenter.

Løsning: Opkøbet blev gennemført af privat køber som hovedaktionær, samt tilknytning af nøgleperson som minoritetsaktionær.

Resultat: Virksomheden er kommet på yngre hænder og sælger har opnået ønsket generationsskifte.

Værktøjsfabrikken Paw producerer støbeværktøjer, som anvendes i plastindustrien.

Business Broker A/S rådgav køber og forestod forhandling og projektstyring gennem hele forløbet.

Søren Zylauv fremhæver tre ting:

  • Klaus Termansen udviste stor empati overfor både mig og sælger. Det banede vejen for en god løsning
  • Jeg har haft en rådgiver, der forstår at drive en sober forhandling
  • Klaus har været løsningsorienteret og proaktiv i hele processen