Internt generationsskifte i vestjysk produktionsvirksomhed

Den vestjyske produktionsvirksomhed BEAS A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af forsyningsstandere, billetautomater og systemer til adgangskontrol på marinaer, lystbådehavne, campingpladser og turistattraktioner.

Efter at have drevet virksomheden i 19 år, har ejerleder Karl Kristian Mikkelsen gennemført et glidende generationsskifte i BEAS ved at sælge ejerandele til to ledende medarbejdere.

Ole Jensen og John Klindt har bistået Karl Kristian Mikkelsen i salgsprocessen.

Glidende generationsskifte over tre år

Som resultat af det glidende generationsskifte overdrager Karl Kristian Mikkelsen nu aktiemajoriteten til BEAS ’produktionschef og økonomichef. De resterende ejerandele overgår til de to medejere efter tre år.

Med den indgåede aftale opnår Karl Kristian Mikkelsen det, der var vigtigst for ham:

”Når man har drevet virksomhed i så mange år, bliver den en stor del af hverdagen. Derfor betyder det meget, at der er nogen, der vil drive forretningen videre her i lokalområdet. Det giver medarbejderne også udtryk for”, siger han, og uddyber:

”Hvis jeg havde solgt til ekstern køber, var der jo en risiko for, at BEAS skulle indgå i noget større på en anden lokation. Nu ved vi, at arbejdspladserne er sikret.”

Eksterne virksomhedsmæglere til internt generationsskifte

Set fra Business Brokers side har generationsskiftet i BEAS været en konstruktiv proces:

”Vi har haft sælger og to købere, der virkelig ville hinanden. Vores primære opgaver som rådgivere har været centreret om at fremlægge balancerede modeller for ejerskiftet, som både købere og sælger kunne se sig selv i og være tovholder på hele processen frem til endelig aftale”, fortæller virksomhedsmægler Ole Jensen.

Han fremhæver hvorfor, der er brug for eksterne rådgivere, når der er tale om internt generationsskifte:

”Når begge parter kender virksomheden indefra, er det særlig vigtigt, at salgsprocessen bliver drevet af en erfaren ekstern rådgiver. Det sikrer en proces, hvor salget bliver løftet ud af hverdagen og kører i et selvstændigt spor uden påvirkning af den daglige drift. Den armslængde sikrer både fremdrift i salgsprocessen og den optimale løsning”, lyder Ole Jensen erfaring.

Professionelle virksomhedsmæglere

Den udlægning er Karl Kristian Mikkelsen enig i. Han har lagt vægt på, at hans rådgivere fra Business Broker har formået at præsentere løsningsmodeller, der fremmer det gode samarbejde.

”Allerede fra vores første møde med Business Broker havde vi en god kemi, og vi var ikke i tvivl om, at vi sad overfor professionelle rådgivere med stor erfaring i at sælge virksomheder. Det har holdt stik. De har afdækket mulighederne og omsat dem til en løsning, som både tilgodeser mine personlige ønsker, og sikrer, at BEAS også står stærkt i fremtiden”, siger Karl Kristian Mikkelsen.

Han fortsætter som CEO en tid endnu. Efter planen overtager produktionschefen inden for tre år. Dette sker uafhængigt af, at den aktieandel, Karl Kristian Mikkelsen fortsat besidder, overdrages til de to interne medejere.

Salg af virksomhed til ledende medarbejdere

De to nye medejere bringer tilsammen både friske øjne og et grundigt kendskab til BEAS ind i ejerskabet. Produktionschefen tiltrådte kort før ejerskiftet, mens økonomichefen har 30 års anciennitet.

Dermed går BEAS fremtiden i møde med en dedikeret ledelse, som bevarer virksomhedens DNA og samtidig tilfører kompetencer inden for produktions- og forretningsudvikling.

BEAS A/S

Medarbejdere
erhvervede ejerandele i glidende generationsskifte

Opgave: Salg af virksomhed i generationsskifte.

Løsning: En struktureret proces resulterede i salg af aktier til to ledende medarbejdere og aftale om en glidende overtagelse af BEAS A/S.

Resultat: BEAS A/S opnår en kontrolleret overdragelse til nye ejere.

BEAS A/S har over 40 års erfaring i betalingssystemer til marinaer, campingpladser og turistattraktioner.

Business Broker rådgav sælger.

Karl Kristian Mikkelsen fremhæver tre ting

  • Det er tydeligt, at Business Broker har stor erfaring med at finde konkrete løsningsmodeller inden for salg af virksomhed.
  • Business Broker har stået i spidsen for en god proces, der sikrer et godt samarbejde med køberne i det glidende generationsskifte.
  • Ole Jensen og John Klindt har været ”på” hele vejen igennem og ageret gode sparringspartnere.