Plast Team A/S

Plast Team benyttede Business Broker som rådgiver i forbindelse med afhændelse af urtepotte aktiviteter.

Brug for lokalkendskab og erfaring med mellemstore virksomheder

Plast Team ønskede at udskille urtepotteaktiviteten fra hovedforretningen, som er husholdningsplast, og fandt det oplagt at samarbejde med Business Broker, som har stor erfaring i denne virksomhedsstørrelse og lokal tilstedeværelse.

Casper Lyngbo Hjort, bestyrelsesmedlem i Plast Team A/S og Partner i Dansk Erhvervsudvikling, som er aktionær i Plast Team A/S, har været godt tilfreds med processen. Han udtaler:

Management Buy In (MBI) processen forløb hurtigt og struktureret, bl.a. ved at Business Broker A/S bragte en række relevante kandidater på banen. Alt i alt havde vi et tilfredsstillende forløb og mener, at løsningen er blevet god for alle.

Struktureret MBI proces

Direktør Gert Johannsen, adm. direktør og ny medejer af Combipot A/S har også været tilfreds med forløbet

Hele processen fra den første kontakt til underskrivelse af en endelig aftale er forløbet gnidningsfrit. Business Broker har været med gennem hele forløbet, først i forbindelse med udvælgelse, og senere hen som facilitator i forbindelse med forretningsplan, investorsammensætning og netværk i forhold til bankforbindelser. Alt i alt et meget tilfredsstillende forløb”.

PLAST TEAM A/S

Gert Johannsen
erhvervede Plast Team A/S urtepottedivision

Opgave: Strategisk frasalg fra koncern.

Løsning: Management Buy In (MBI) sammen med ekstern investor.

Resultat: Selskabet drives som ”stand-alone” med fokus på kernekompetencer.

Plast Team A/S fremstiller plast urtepotter til gartnerier.

Business Broker A/S rådgav sælger.