Producent af staldinventar solgt til canadisk køber

Direktøren i Dan Egtved A/S er glad for at kunne fortsætte med at lede virksomheden efter et vellykket generationsskifte til det canadiske investeringsselskab Lynx Equity Limited. Dan Egtved producerer og sælger staldinventar i høj kvalitet til primært kvæg- og hestestalde, og har gjort det i 100 år.

”Min far ville have nikket og sagt, at det er det rigtige, jeg har gjort, når virksomheden skal sælges til en ejer udenfor familien,” siger Sten Andersen.

En ejer der vil føre Dan Egtved videre i Egtved

Sten Andersen har ejet og ledet Dan Egtved i knapt 30 år som den tredje generation i familien. Derfor var det vigtigt for ham at finde en køber, som ville bevare produktionen i Egtved og sikre kontinuitet for medarbejdere og kunder. Det forklarede han til Klaus Termansen og Ole Jensen fra Business Broker, som rådgav og styrede den strukturerede salgsproces.

Efter en række møder med forskellige interesserede købere, stod det klart, at Lynx Equity var den, der bedst matchede Sten Andersens ønske.

”Lynx Equity kan godt lide den danske forretningsmoral og har en køb- og beholdstrategi. Det vil sige, at der er fokus på, at den opkøbte virksomhed fortsætter, som den er. De har et langt sigte og arbejder efter at skabe værdi i virksomheden på lang sigt ved organisk vækst og forretningsudvikling,” forklarer Ole Jensen.

Det er for eksempel også tilfældet med Majland Stauder, som Lynx Equity overtog sidste vinter – også med Business Broker som rådgiver for sælgerne.

Sælger fortsætter som direktør i Dan Egtved

Transaktionen med Dan Egtved blev afsluttet før påske 2024, og Sten Andersen fortsætter som direktør de kommende år for at sikre virksomhedens fremtidige drift.

”Det er en lettelse, at vi er i mål med generationsskiftet. Nu føler jeg et stort ansvar for at få virksomheden og medarbejderne overleveret til nye ejere og ledelse.  De sidste par måneder har jeg mentalt været lidt ved siden af mig selv, men nu kan jeg mærke, at jeg møder ind med samme energi og motivation som tidligere, og kan se fremad igen. Det her er det helt rigtige for virksomhedens medarbejdere, for min kone og for mig,” siger direktøren.

Stor tillid til Business Broker

Sten Andersen har været tryg ved Business Brokers håndtering af salgsprocessen.

”Tillid er alfa og omega. Det er ikke min hjemmebane at sælge virksomhed, men de to rådgivere kan rent fagligt deres kram. De har desuden været gode til at lytte til mig og trække mig konstruktivt videre, når jeg var følelsesmæssigt ramt,” siger Sten Andersen.

Det kom især til udtryk, når der var udfordringer. Blandt andet varetog Ole Jensen og Klaus Termansen udarbejdelse af et notat sammen med sælgeren om dansk landbrugs økonomi for at give køberen tryghed ved branchen, konjunkturudsving og makroøkonomisk forhold.

”Processen indeholdt komplekse elementer, hvor vi var nødt til at tænke ”ud af boksen”. Der havde Ole og Klaus en god intern forståelse af, hvordan det skulle håndteres. De var meget ærlige og gode til at forklare mig canadiernes udgangspunkt, hvilket var meget gavnligt for gennemførelsen af processen,” siger Sten Andersen.

Direktøren har allerede et godt indtryk af samarbejdet med de nye ejere, der med hans ord udviser ’stor respekt for virksomheden’.

Lynx Equity Limited har overtaget alle aktiver i Dan Egtved inklusiv to ejendomme. Investeringsselskabet ejer efter opkøbet af Dan Egtved nu 7 virksomheder i Danmark.

DAN EGTVED A/S

Lynx Equity Limited
erhvervede Dan Egtved A/S

Opgave: Generationsskifte for produktionsvirksomhed med henblik på at fortsætte driften i Egtved.

Løsning: 100% salg af alle aktier til det canadiske investeringsselskab Lynx Equity, der nu ejer 7 virksomheder i Danmark.

Resultat: Med salget kan Dan Egtved bevare kontinuet overfor kunder, personale og øvrige samarbejdspartnere. Sten Andersen fortsætter som selskabets direktør.

Dan Egtved A/S er en af de førende producenter af kvalitetsinventar til stalde i Danmark og Sverige.

Business Broker rådgav sælger.

Sten Andersen fremhæver tre ting:

  • Jeg har været tryg hele vejen og har stor tillid til rådgiverne.
  • Klaus og Ole har været gode til at lytte til mig og sikre en løsning, der passer til mine ønsker.
  • Business Broker har lavet et godt stykke arbejde, som giver mening. De kan deres kram.