Nichevirksomhed inden for hjælpemidler solgt til kapitalfond

Den midtjyske virksomhed PF Mobility ApS har 30 års erfaring med at producere specialbyggede cykler til mennesker med bevægelseshandicap.

Siden år 2000 har Martin Søndergaard været direktør og medejer i fabrikken i Vildbjerg. De seneste år har han haft det fulde ejerskab, også over datterselskabet i Holland.

Som resultat af en fokuseret salgsproces er ejerskabet overgået til den svenske kapitalfond Systematic Growth, der har specialiseret sig i at opkøbe veldrevne, mellemstore nichevirksomheder.

PF Mobility kommer til at indgå i en gruppe af virksomheder inden for hjælpemidler i den svenske koncern.

Claus Bruun Rasmussen og Klaus Termansen har bistået PF Mobility i salgsprocessen.

Tidligt generationsskifte i produktionsvirksomhed

Ejerskiftet i PF Mobility er en sag, hvor køber henvendte sig til sælger med tilbud om opkøb.
Læs også Salg til kapitalfond – hvad er op og ned?

Ejerleder Martin Søndergaard havde brug for at overveje henvendelsen:

”Jeg er 52 år, og havde planlagt at begynde at overveje generationsskifte inden for de næste tre år, med henblik på at have god tid til at salgsmodne virksomheden frem til jeg runder 60 år. Men henvendelsen fra Systematic Growth lød spændende og lovende.”

Efter adskillige dialoger, en foreløbig prisramme og et udkast til letter of intent fra køber besluttede Martin Søndergaard at drøfte tilbuddet med en virksomhedsmægler.

”Min revisor var parat til at bistå mig, men han anbefalede mig at hyre nogen, der har forstand på at drive salgsprocesser for at sikre, at mine interesser blev varetaget i den omfattende due diligence, der ventede. Derfor kontaktede jeg Business Broker.”

Søg rådgivning hos virksomhedsmægler

Den pointe flugter med Business Brokers anbefalinger.

Når en stor, potentiel køber viser seriøs interesse for at købe en mindre eller mellemstor virksomhed, har man som ejerleder brug for erfaren og professionel bistand til at vurdere sagens kompleksitet og forhandle den optimale værdi og løsning i mål.

”De færreste virksomhedsejere har erfaring med at sælge virksomhed. Når en kapitalfond, der har opkøb som speciale, melder sig som køber, er det klogt at indhente kompetent rådgivning, så man som sælger er ligeværdig med køber i forhandlingsprocessen”, pointerer virksomhedsmægler Klaus Termansen.

Attraktive løsninger til købers bud

Som rådgivere for PF Mobility har Claus Bruun Rasmussen og Klaus Termansen fx bistået sælger Martin Søndergaard i løsningsforslag til, hvordan købers prispres i en tid med rentestigninger kunne imødegås til fordel for sælger.

Løsningen indebærer blandt andet, at Martin Søndergaard geninvesterer en del af sit salgsprovenu i Systematic Growth og bevarer ejerskabet over PF Mobilitys domicilejendom.

”En kapitalfond er ofte kun interesseret i den driftsmæssige del af en virksomhed. Derfor er det et fordelagtigt element i den samlede handel, at Martin Søndergaard i forbindelse med ejerskiftet stiftede et ejendomsselskab, og formelt fungerer som udlejer for Systematic Growth”, forklarer Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker.

Synergier ved salg til kapitalfond

Martin Søndergaard fortsætter som administrerende direktør i PF Mobility.

Selv om ejerskiftet ikke indebærer kortsigtede ændringer i virksomhedens daglige drift, ser Martin Søndergaard alligevel en række nye muligheder:

”Vi kommer til at indgå i en gruppe af virksomheder med udsigt til forretningsmæssige synergier og adgang til ny viden og fagprofessionelle input. Måske også nye markeder. Gruppen er relativ ny, så vi kan være med til at præge samarbejdet. Det ser jeg frem til.”

PF MOBILITY ApS

Systematic Growth
erhvervede PF Mobility ApS

Opgave: Ejerskifte i vækstvirksomhed via fortsat medejerskab til direktør.

Løsning: En målrettet salgsproces resulterede i strategisk salg af PF Mobility ApS til svenske Systematic Growth.

Resultat: PF Mobility bidrager til opbygningen af en koncern med fokus på ”accessibility” – mobilitet til borgere med særlige behov.

PF Mobility producerer specialcykler til personer med udfordret balance og bevægelighed. Produkterne afsættes i Nordeuropa.

Business Broker rådgav sælger.

Martin Søndergaard fremhæver tre ting:

  • Jeg har opnået super god sparring og tryghed i salgsprocessen takket være Business Broker
  • Claus og Klaus har været buffer i forhandlingerne. Det har været meget værdifuldt i et ejerskifte, der indebærer, at jeg og køber skal arbejde tæt sammen i det nye setup
  • Business Broker var gode til at finde alternative løsninger til købers krav i min favør