Dansk producent af staldinventar solgt til international køber

W.Domino A/S producerer og leverer produkter inden for foderautomater, udmugningsanlæg og andet tilbehør til svine- og kvægbranchen.

Siden 1961 har familien Dominos virksomhed, lidt uden for Vejle, været kendt i branchen for produkter i en høj kvalitet, ikke bare i Danmark, men i det meste af verden.

Udviklingen af virksomheden står nu over for nye internationale muligheder, da tyske WEDA Dammann & Westerkamp GmbH i et generationsskifte har erhvervet W. Domino A/S.

Klaus Termansen og John Nygaard har været W. Dominos rådgivere i den strukturerede salgsproces, som har ledt frem til ejerskiftet. Salget til WEDA inkluderer også salg af W. Dominos domicilejendom.

Virksomhedsrådgiver, der kender branchen for foder- og staldløsninger

Business Broker har tidligere rådgivet ejere af virksomheder inden for fødevareproduktion og besidder en opdateret indsigt i markedet for udstyr til dette forretningsområde.

Klaus Termansens og John Nygaards fokuserede branchesøgning efter industrielle købere af W. Domino, ledte frem til WEDA som den mest optimale kandidat, fortæller Klaus Termansen:

”Allerede tidligt i dialogen viste WEDA interesse for ikke alene at indgå i forhandling om driftsselskabet, men også domicil og tilhørende stort grundstykke med henblik på fremtidig udvidelse af W. Dominos produktion. Det vidner om en køberkandidat, der ønsker at investere i danske arbejdspladser og som har ambitioner med opkøbet.”

Kendskab til branchen har gavnet virksomhedssalg

Ifølge Asger Domino, som repræsenterer den tidligere ejerkreds i W. Domino, har det haft stor betydning for både proces og generationsskiftets resultat, at rådgiverne fra Business Broker kender branchen og aktørerne på markedet for landbrugsudstyr:

”Business Brokers indsigt i landbrugsbranchen var afgørende for, at vi valgte dem som rådgiver i vores salgsproces. Klaus og John var hurtige til at afdække markedet og udvælge de helt rette potentielle købere”, udtaler Asger Domino og tilføjer:

”Branchekendskabet også betydet, at dialogen med køberkandidater har foregået på et niveau, hvor vores henvendelse er blevet taget seriøst fra start”.

Udsigt til flere danske arbejdspladser efter ejerskifte

Med WEDA som ny ejer af W. Domino, er der udsigt til betydelige synergieffekter imellem de to selskaber – både produkt- og markedsmæssigt.

De tysker ejere får direkte adgang til det skandinaviske marked og kan nu med et styrket sortiment, tilbyde sig som totalleverandør på etablering af store staldprojekter verden over.

”Med Dominos foderautomater og vægtsystemer i produktporteføljen bliver WEDA og W. Domino en langt stærkere leverandør globalt set”, vurderer rådgiver Klaus Termansen.

Det er en vurdering, som Asger Domino deler. Han betegner WEDA som en køber, der åbner nogle døre på verdensmarkedet for W. Dominos løsninger, som den lille, jyske virksomhed ikke selv ville kunne åbne.

For ham har det desuden en følelsesmæssig betydning, at WEDA er familiedrevet lige som W. Domino. Det medfører et fælles værdisæt, som han vægter, når man overdrager den virksomhed, der har været omdrejningspunktet i familien Domino i 60 år.

Asger Domino glæder sig desuden over generationsskiftets betydning for medarbejdere og lokalmiljø:

”Med WEDAs ambitioner om at udvikle vores virksomhed, er der ingen tvivl om, at omsætningen vil stige betragteligt, at arbejdspladserne er sikret, og at der er udsigt til vækst – til gavn for både W. Domino og lokalområdet.”

W. DOMINO A/S

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
erhvervede W. Domino A/S

Opgave: Salg af familievirksomhed i et generationsskifte.

Løsning: En fokuseret branchesøgning efter industrielle købere ledte frem til WEDA som den optimale køber af W. Domino.

Resultat: W. Domino forbliver på nuværende adresse som selvstændig virksomhed og fortsætter med den nuværende ledelse. WEDA har også erhvervet domicilejendommen. Via det nye ejerskab kommer W. Domino til at stå markant stærkere som leverandør til landbrugssektoren, ligesom WEDA opnår nye muligheder i Skandinavien.

W. Domino A/S  er en specialiseret og meget anerkendt producent af kvalitetsfoderautomater, unikt vægt- og foder optimeringssystem til grise, samt udmugningssystemer.

Business Broker rådgav sælger.

Asger Domino fremhæver tre ting:

  • Business Brokers branchekendskab i landbrugssektoren har betydet, at vi er kommet i mål med den optimale køber
  • John og Klaus mestrer til perfektion at holde køberkandidater varme. De kender den delikate balance mellem tålmodighed og pres.
  • Business Brokers rådgivere er virkelig grundige og aktive. De besidder en imponerende vedholdenhed i salgsprocessen, som i dette tilfælde har trukket ud på grund af Corona.